BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rola systemu motywacyjnego w procesie budżetowania na przykładzie jednostek służby zdrowia
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 81-91, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Systemy motywacyjne, Motywacja do pracy, Budżetowanie, Placówki służby zdrowia
Motivating systems, Work motivation, Budgeting, Medical facilities
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule autorzy zaprezentowali problem powiązania systemu motywacyjnego z systemem budżetowania w jednostkach służby zdrowia. Motywacja pracowników wspierana obiektywnym systemem ocen rezultatów pracy jest kluczowym aspektem funkcjonowania nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa. Należy założyć, iż w jednostkach sektora publicznego, w tym jednostkach służby zdrowia, proces ten wymaga z pewnością dużej konsekwencji i determinacji na etapie prac wdrożeniowych, a następnie na etapie realizacji jego ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

The authors of this article presented the problem concerning the connection between the motivational system and the budgeting system in the units of the health service system. The employee's motivation which is supported by an objective review's system of the works' results, plays the role of a main functioning aspect of a modern managed enterprise. One should suppose that in the units of the health service system, this particular process needs lots of consistency and determination on the stage of introduction and later on the stage of realization it requires its continuous improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Handrycz J., Wrana M., Polityka personalna w zakładzie pracy, AE, Katowice 1994
 2. Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998
 3. Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Cz. I, AE Katowice, Katowice 2003
 4. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985
 5. Gliński B., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990
 6. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 7. Jędralska K. , Woźniak-Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE Katowice
 8. Jurkowski R., Zarządzanie personelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 9. Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław 1996
 11. Sowińska A., Wybrane zagadnienia psychologii ekonomicznej, AE Katowice, Katowice 2003
 12. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2003
 13. Sierpińska A., Strama W., Premie jako element systemu motywacyjnego w controllingu. [w:] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, pod red. M. Sierpińskiej i A. Kustry, Wyd. Yizja Press&IT, Warszawa 2007
 14. Włodarz M., Systemy motywacyjne controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, pod red. M. Sierpińskiej i A. Kustry, Wyd. Yizja Press&IT, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu