BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Problem oceny realizacji inwestycji zagranicznych
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 93-108, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Realizacja inwestycji, Ocena efektywności inwestycji, Wartość zaktualizowana netto, Ekonomiczna wartość dodana, Rynkowa wartość dodana, Studium przypadku
Foreign investment, Realisation of investments, Evaluation of investment efficiency, Net present value (NPV), Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Case study
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Bioton S.A.
Abstrakt
Współczesne otoczenie charakteryzuje się rosnącą internacjonalizacją przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa rozszerzają działalność na rynki zagraniczne poprzez inwestycje zagraniczne. Każda taka inwestycja musi być jednak poprzedzona oceną opłacalności jej realizacji. W tym celu wykorzystuje się te same metody, jakie stosuje się przy określaniu efektywności inwestycji krajowych, z tym, iż należy uwzględnić dodatkowe czynniki, charakterystyczne dla inwestycji zagranicznych. W artykule szczególna uwagę zwrócono na metodę opartą na ekonomicznej wartości dodanej (EVA), którą może zostać wykorzystana do oceny realizacji zagranicznych inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The contemporary environment characterize by rising internalization of enterprises. Enterprises expand their activity abroad through foreign investments. Every foreign investment has to be preceded by evaluation of his profitability. In order to check an effectiveness of foreign investment, there are used the same methods, as methods using to check an effectiveness of domestic investment, but they have to take into consideration factors characteristic of foreign investments. This article focus on the method based on economic added value (EVA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A, Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.
 2. Biznes międzynarodowy, pod. red. M. K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 3. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami tom 2, PWN, Warszawa 2005.
 4. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa 2002.
 5. Deresley H, International management. Managing across Borders and Cultures, Prentice Hall Uppear Saddle River, New Jersay 2000.
 6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, 1998.
 7. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. L. Szyszko, J. Szczepańskiego, PWE, Warszawa, 2000.
 8. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom l, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 10. Grzybowski W., Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, TNOiK Dom Organizatora Toruń 2004
 12. Kazimierczak Z., Bioton rośnie dzięki Chinom, "Puls Biznesu" 6.12.2005
 13. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 14. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 15. Prospekt emisyjny Akcji Bioton S.A., Dokument Podsumowujący 29.06.2006.
 16. Root F.R, Entry Strategies for International Markets, Lexington Books- Maxwell McMillan International, New York, 1994.
 17. Shapiro A.C., Foundation of multinational financial management, Allyn and Bacon, Boston-London-Sydney-Toronto, 1992.
 18. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 19. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 20. www.bioton.pl
 21. www.nbp.pl
 22. www.mofnet.gov.pl
 23. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu