BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola budżetowania w procesie ustalania wyniku realizacji usług długoterminowych
The Role of Budgeting in Determining the Result of Realization of Long-Term Services
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 109-122, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Systemy budżetowania, Usługi, Koszty, Przychody, Formułowanie sprawozdań, Studium przypadku
Budgeting, Budgeting systems, Services, Costs, Revenue, Formulation of reports, Case study
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Budżetowanie jest tradycyjnie zaliczane do podsystemu rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia systemów budżetowania niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych, a więc wykorzystywanych w obszarze rachunkowości finansowej. W artykule zaprezentowano przykład ujęcia kosztów i przychodów z realizacji usług długoterminowych. (abstrakt oryginalny)

Budgeting is traditionally classified as a management accounting sub-system. The aim of the paper is to show the importance of budgeting systems essential for preparing financial statements, thus used in the financial accounting area. The paper presents an example of recognition of costs and revenues of long-term service realization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Kontrakty długoterminowe [w:] Winiarska K. (red.): Rachunkowość zaawansowana, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2006.
  2. Kalinowski J., Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości numer 3 "Niezakończone usługi budowlane" Analizy - komentarze - przychody, Difin, Warszawa 2006.
  3. Świderska G. K., Więcław W. (red.): Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu