BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burns Tom R. (Stanford University, USA), Roszkowska Ewa (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Social Optimum : Part II: Legitimacy Versus Effectiveness in Collective Decisions
Optimum społeczne - część II: uznawalność a efektywność decyzji zbiorowych
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2011, nr 3, s. 10-22, tab., schematy, bibliogr. 10 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Efektywność, Podejmowanie decyzji, Negocjacje, Prawomocność, Optimum społeczne
Effectiveness, Decision making, Negotiations, Legitimacy, Social optimum
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Praca stanowi kontynuację badań autorów związanych z problematyką zbiorowego podejmowania decyzji w społeczeństwie czy organizacji. Rozważana jest sytuacja, gdy członkowie grupy, społeczności czy organizacji stoją przed problemem podziału zasobów czy zawarcia porozumienia oraz mogą wspólnie dokonać takiego podziału, lub zawrzeć porozumienie, jeżeli wyrażą na to zgodę. Zasadę optymalności Pareto zastąpiono zasadą podejmowania zbiorowych decyzji zgodnie z uznawalnymi procedurami. Przedstawiono koncepcję optimum społecznego w ujęciu kompleksów reguł, którego warunkiem jest stosowanie uznawalnych procedur społecznych, tj. postępowanie sądowe, negocjacje, mediacje, głosowanie, wybory. Stan społeczny nazywa się optymalnym społecznie, jeśli w wyniku stosowania uznawalnych procedur przez agentów mających odpowiednie uprawnienia decyzyjne nie jest możliwa społecznie uznawalna poprawa tego stanu społecznego. Istotą prezentowanej koncepcji kryterium optimum społecznego jest rezygnacja z prób oceniania zbiorowych decyzji tylko ze względu na własności otrzymanych rezultatów, natomiast przyznanie priorytetu właściwym procedurom łącznie z ich konsekwencjami. Celem artykułu jest próba analizy związków między uznawalnością a efektywnością zbiorowych decyzji, jak również określenie mechanizmów mających wpływ na wzrost efektywności procedur podejmowania decyzji. (fragment abstraktu oryginalnego)

This paper develops further our earlier analysis of the Pareto multi-agent problematique concerning collective choice situations where members of a group, community or society are faced with alternative allocations, institutional arrangements, or states of the world and may collectively choose an option if they can agree on the choice. Our reconceptualisation of the Pareto problematique is based on a general principle of "legitimation of collective choice"; such collective choices have a high likelihood of being accepted by a substantial part of society or by key relevant agents (including government agencies, businesses, NGOs, etc) in the population. But such legitimized choices need not be best or right. Consequently, effective choices - whether legitimate or not - require the application of relevant knowledge (often multiple types of knowledge). This paper identifies and analyses governance structures and procedures which bring systematic knowledge to bear on selected problem(s), for instance, scientific knowledge, legal knowledge, and local practical knowledge. Many contemporary forms of collective decision-making entail mobilising and applying expertise such as technical, economic, organisational, legal, cultural knowledge and combining it with legitimizing procedures to gain acceptance of the collective decisions and, thereby, accomplish societal equilibria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burns T.R., Roszkowska E., (2004), Fuzzy Games and Equilibria: The Perspective of the General Theory of Games on Nash and Normative Equilibria [w:] S.K. Pal, L. Polkowski, A. Skowron, (eds.), Rough-Neural Computing. Techniques for Computing with Words, Springer-Verlag, Berlin.
  2. Burns T.R., Roszkowska E., (2006), Economic and Social Equilibria: The Perspective of GGT, "Optimum-Studia Ekonomiczne", No. 3(31).
  3. Burns T.R., Roszkowska E., (2009a), A Social Procedural Approach To The Pareto Optimization Problematique: Part I: Pareto Optimization and Its Limitations versus the GGT Conception of the Solution of Multi-value Conflict Problems Through Societal Procedures, "Quality & Quantity", Vol. 43, No. 4.
  4. Burns T., Roszkowska E., (2009b), A Social Procedural Approach To The Pareto Optimization Problematique: Part II: Institutionalized Procedures and Their Limitation, "Quality & Quantity", Vol. 43, No. 5.
  5. Chapman B., (1994), The Rational and the Reasonable: Social Choice Theory and Adjudication, "The University of Law Review", Vol. 61.
  6. Chapman B., (1998a), Law Games: Defeasible Rules and Revisable Rationality, "Law and Philosophy", Vol. 17.
  7. Chapman B., (1998b), More Easily Done Than Said: Rules, Reasons and Rational Social Choice, "Oxford Journal of Legal Studies", Vol. 18.
  8. Hardin R., (1999), Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, Oxford University Press, Oxford.
  9. Machado N., (1998), Using the Bodies of the Dead: Legal, Ethical and Organizational Dimensions of Organ Transplantation. Aldershot, Ashgate Publishers, England.
  10. Rawls J., (1993), Political Liberalism, Columbia University Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu