BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kempa Ewa (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Controlling a budżetowanie działalności działu sprzedaży
Controlling and Budgeting of Sales
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 141-147, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Budżetowanie, Dział sprzedaży
Controlling, Budgeting, Sales department
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Controlling jest procesem złożonym, mającym na celu planowanie, sterowanie i kontrolowanie bieżącej działalności, wykorzystując przepływ informacji znajdujących się w przedsiębiorstwie. Jednym z instrumentów controllingu jest budżetowanie, które wykorzystuje się m.in. do tworzenia budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych. Budżetowanie działu sprzedaży polega przede wszystkim na zaplanowaniu rocznych wydatków związanych z funkcjonowaniem działu oraz ich kontrolą. Wydatki te obejmują zarówno koszty szkoleń i wynagrodzeń dla pracowników, jak i amortyzację, zużycie materiałów i opłaty leasingowe. Istotnym elementem budżetowania działu sprzedaży jest także kontrola wydawanych środków. (abstrakt oryginalny)

Controlling is the complex process that is aimed at planning, guiding and supervising of current activity with the help of the information acquired. One of controlling instruments is budgeting that is used for planning budgets of the company units. Sales department budgeting is based on expenses planning and controlling. The expenses contains training costs, salaries and also amortization and leasing costs. Very important part of sales department budgeting is also controlling of that expenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cybulski K.: Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN Warszawa 2007.
  2. Czop K., Leszczyńska A., Pastuszak Z.: Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem, [W:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, pod red. M. Brzezińskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
  3. Czubakowska K.: Kontrola zarządcza, [W:] Rachunkowość zarządcza, pod. red. T. Kiziukiewicza, Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2000.
  4. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i contrlling; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
  6. Goś W.: Budżety w zarządzaniu, [W:] Rachunkowość zarządcza, pod. red T. Kiziukiewicza, Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2000.
  7. Kotuła A.: Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem; [W:] Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim; pod red. J. Otto i A. Maciaszczyka, Wyd. Politechnika Łódzka 2006 r.
  8. Rachunkowość zarządcza: pod red. G. K. Świderskiej; Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
  9. Szczepankowski P.: Kontrola i controlling. [W:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu