BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kludacz Magdalena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Analiza działań szpitala w systemie budżetowania kosztów ABB
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 171-188, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Systemy budżetowania, Koszty, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Budgeting, Budgeting systems, Costs, Hospital service, Medical facilities management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Budżetowanie kosztów powinno generować informacje użyteczne do podejmowania decyzji wewnątrz szpitala. Kierownictwo powinno wiedzieć również, w jaki sposób i na co ich szpitale chcą zużywać zasoby, którymi dysponują oraz, czy te zasoby są zużywane w sposób uzasadniony, tak by prawidłowo sterować kosztami. Stosowane w szpitalach rozwiązania w zakresie budżetowania opartego na rachunku kosztów pełnych nie uwzględniają w wystarczającym stopniu procesu decyzyjnego. Posiadają one szereg niedomagań, które ograniczają wykorzystanie informacji z budżetów w procesie podejmowania decyzji. Koncepcją która tworzy warunki do zarządzania kosztami szpitala jest budżetowanie w przekroju działań dostosowane do specyfiki działalności medycznej. Umożliwia ono lepsze dopasowanie zasobów do realnych potrzeb szpitala oraz identyfikację i eliminację tych działań, które nie tworzą wartości, a przeciwnie, generują nadmierne koszty. Podstawowym etapem systemu budżetowania kosztów ABB jest analiza działań, której szczegółowe rozwiązania zaprezentowano na bazie wybranych czynności wykonywanych w procesie leczenia pacjentów w szpitalu onkologicznym. Analiza ta polega na opracowaniu modelu najważniejszych procesów i działań, ustaleniu ich hierarchii oraz filtrowaniu w oparciu o wspólne atrybuty poziomu i nośnika działania. Przy tworzeniu modelu działań można wykorzystać wiele różnych nośników kosztów działań i zasobów. Dzięki zaprezentowanej analizie działań opartej na dwóch etapach ich filtrowania, można zaplanować nie tylko koszt danej procedury medycznej, ale również koszt procesu leczenia pacjenta z określoną jednostką chorobową, który przebiega przez wiele centrów działań. (abstrakt oryginalny)

One of the main tools of cost management in the hospitals is budgeting. A necessity to construct a modern tool of cost management for hospitals is a result of many defects typical for traditional systems of budgeting. The traditional methods of budgeting very often produce wrong information. Thus sometimes managers can make mistakes in their decisions. The base for these traditional systems is full cost account, which doesn't give information about the costs of particular activities and processes (which are different according to used medical procedures and attended patients). The evolution of indirect costs share in the hospitals causes that the traditional methods of their calculation garble the unit costs in great measure. Budgeting process realized on the ground of such unit costs should be a reason of inappropriate estimations and incorrect decisions. The article emphasises the important role of system ABB in a decision making process in hospitals. It could afford appropriate information about costs of the medical services delivered to the patients. It should also create the conditions to improve the effectiveness of resources utilization. ABB systems are designed on the premise that products require "activities" and that these activities, in turn, consume "resources," The purpose of this paper is to describe scientifically activities' analysis which is the first step and the base of activity-based budgeting. It has been adapted to the specificity of the hospitals' medical activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooper R., Kaplan R., Activity - based systems: measuring the cost of resource usage, "Accounting Horizions" , September, 1992.
  2. Gierusz J., Rachunek kosztów działań, w: Rachunek kosztów w praktyce, Verlag Dashoffer, Warszawa, 1999.
  3. Hass-Symotiuk M., Zastosowanie procesowego rachunku kosztów w jednostkach służby zdrowia W: Problemy rachunkowości zarządczej a polskie prawo bilansowe, materiały konferencyjne, Szczecin, 1997.
  4. Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 1986.
  5. Karmańska A., Modelowanie rachunkowości zarządczej ubezpieczyciela na podstawie rachunku kosztów działań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2000.
  6. Kludacz M., Analiza działań jako podstawa rachunku kosztów procesów i jej zastosowanie w szpitalach, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, materiały konferencyjne pod red. T. Kiziukiewicz, PPH "Zapol" s.j. Szczecin, 2005.
  7. Kostur A., Rachunek kosztów procesów jako etap rozwoju rachunku kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 1999, nr 51.
  8. Lewandowski H., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w służbie zdrowia, "Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia", 2003, nr 1.
  9. Miller J. A., Implementing Activity - Based Management in Daily Operations., John Wiley& Sons, Inc., 1996.
  10. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz. 1194)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu