BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Budżetowanie sprzedaży i produkcji w zaawansowanym środowisku technologicznym
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 247-261, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Sprzedaż, Produkcja, Proces produkcji, Funkcja produkcji
Budgeting, Sale, Production, Production process, Production function
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problem opracowania został sformułowany w postaci następującego pytania: jak w podanych warunkach, komplikujących funkcjonowanie elastycznego systemu produkcji przedstawia się funkcja produkcji jako podstawa budżetowania produkcji i sprzedaży dla produkcji ciągłej, seryjnej, wielofazowej i wieloasortymentowej. Rozwiązaniem tego problemu okazała się funkcja współczynnika odpadu chwilowego. Jest to funkcja wykładnicza, która jest odwrotnością funkcji logistycznej. Za jej pomocą określono funkcję produkcji netto i brutto dla wszystkich warunków, wywołujących komplikacje, które powinny zostać w tych funkcjach uwzględnione. Rozwiązanie problemu budżetowania produkcji oraz sprzedaży polegało na zarządzaniu dostępnym czasem pracy automatu w ciągu miesiąca przy pracy ciągłej. Czasy pracy brutto produkcji poszczególnych asortymentów, jako niewiadome zostały wyznaczone na podstawie obliczenia wielkości strat czasu, dla których czasy pracy netto wystarczały na wytworzenie dobrej produkcji, zaspakajającej popyt. Analiza budżetowania produkcji i sprzedaży wykazała, że dyspozycyjność systemu nie zależy wyłącznie od czasu przezbrajania automatu. Istotny wpływ na nią ma bowiem cały szeregu innych wyróżnionych parametrów i okresów, uwzględnionych w formule na funkcję produkcji netto, charakterystycznych dla poszczególnych asortymentów. (abstrakt oryginalny)

The problem of the paper was formulated by means of the following question: what is a form of production function as a base for preparing the budget of the sales and continuous, batch, multiproduct and multiphase production in presented conditions, creating the operation complexity of the flexible manufacturing system. Solution of this problem appeared the current waste coefficient function. This is the exponential function, which is a reverse of the logistic one. It was possible to determine the net and gross production functions as following from it. The all presented conditions, calling out complications were taken into account in these functions. The problem of the sales and production budgeting was solved by managing automatic machine monthly time recourse for continues workflow. Gross production working time for each product, as unknown was calculated as a sum of the waste and net time used on producing of good production fulfilling the demand. The analysis of the production and sales budgeting showed that the availability of the system did not depend exclusively on the automatic machine set-up time. The essential influence on it had also the characteristic for each product other distinguished parameters and periods, represented in the form of the net production function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R., Kaplan R.S., The Design of Cost Management System. Text, Cases and Readings. Prentice Hall International Edition, Englewood Cliffs 1991.
 2. Karmańska A., Rachunek kosztów działań w świetle Systemu Informacji Monitorowania Dokonań (SIMD), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacji przedsiębiorstwa, red. nauk. Karmańska A., Difin, Warszawa 2006.
 3. Matczewski A., Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy. Metody. Środki, PWE, Warszawa 1990.
 4. Malczewski A., Zarządzanie produkcją, w: Koźmiński A.K., Piotrowski W., (red. nauk.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 5. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 6. Nowak E., Rachunek kosztów działań. Inne modele rachunku kosztów działań, [w:] Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 7. Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza w zaawansowanym środowisku ekonomicznym i technologicznym, [w:] Jaruga A.A., W.A. Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 2001
 8. Piechota R., Rachunek kosztowi działań, Rachunek kosztów jakości, Rachunek kosztów projektów innowacyjnych, [w:] Nowak E. Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 9. Sobańska I, Nowe technologie, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. Sobańska I., C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Świderska G.K., Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, T. I, pod red. Świderska G.K. Difin, Warszawa 2002.
 11. Wierzbiński M., Rachunek kosztów cyklu życia produktu, Rachunek kosztów docelowych, Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Koszty w systemie zarządzania dokładnie na czas, [w:] Nowak E. Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu