BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar dokonań przedsiębiorstwa w nurcie beyond budgeting
Performance Measurement under the Framework of Beyond Budgeting
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 263-271, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ocena działalności przedsiębiorstwa, Budżetowanie, Systemy budżetowania, Przegląd literatury, Koncepcja beyond budgeting, Pomiar dokonań
Performance evaluation of enterprises, Budgeting, Budgeting systems, Literature review, Beyond budgeting concept, Performance measurement
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł wskazuje związki między pomiarem dokonań a koncepcją beyond budgeting. W szczególności zwrócono uwagę na problemy pomiaru dokonań w organizacjach hierarchicznych w różnych obszarach funkcjonalnych. Na tej podstawie omówiono podejście do zarządzania beyond budgeting, uwzględniając jednocześnie sieciową postać struktury organizacyjnej. Ostatecznie wyjaśniono niektóre implikacje tego podejścia z punktu widzenia pomiaru dokonań. (abstrakt oryginalny)

The paper indicates the linkages between performance measurement and the concept of beyond budgeting. In particular the article deals with the problems of performance measures design in hierarchical and multifunctional organizations. On this basis the concept of beyond budgeting was depicted taking into account the network form of organizational structure. Finally, some implications of beyond budgeting approach were explained with respect to corporate performance measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, "Strategic Finance" October 2000, vol. 82, no. 4.
  2. Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting...Breaking Through the Barrier to 'the Third Wave', "Management Accounting" December 1997, vol. 75, no. 11.
  3. Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston 2003.
  4. Hope J., Fraser R., Measuring Performance in the New Organisational Model, "Management Accounting" June 1998, vol. 76, no. 6.
  5. Johnson H.T., Relevance Regained. From Top-down Control to Bottom-Up Empowerment, The Free Press, New York 1992.
  6. Wisner J.D., Fawcett S.E., Linking Firm Strategy to Operating Decisions Through Performance Measurement, "Production and Inventory Management Journal", 1991, vol. 32, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu