BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ wyceny aktywów biologicznych na wynik finansowy jednostki
Impact of Biological Assets Value on the Financial Result of an Entity
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 351-357, schematy, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Wycena aktywów, Biologia, Wynik finansowy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Assets, Valuation of assets, Biology, Financial performance, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wycena aktywów biologicznych (roślin i zwierząt) wymaga uwzględnienia różnych czynników wpływających na ich wartość. Wartość ta kształtuje się pod wpływem takich elementów, jak: przeznaczenie, wiek i jakość produktów pozyskiwanych/zbieranych z aktywów biologicznych, wielkość, cechy budowy i inne. Wycena aktywów biologicznych według zasad określonych w przepisach międzynarodowych wymaga ustalenia różnic z wyceny, to jest zysków lub strat z wyceny. Skutki zmiany wartości aktywów biologicznych powinny wpływać na wynik okresu, w którym te zmiany wystąpiły. (abstrakt oryginalny)

The value of plants and animals requires that various factors affecting the value of biological assets are taken into account. The value of such assets is influenced by such elements as: intended use, age and the quality of a product acquired/gathered from biological assets, size, built characteristics and other. Changes of biological assets value in accordance with the principles specified in the international regulations requires that differences from valuation are determined, i.e. profits and losses. The results of a change in biological assets value quality ought to influence the result of the period in which they occurred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hodowla i użytkowanie świń, pod red. B. Grudniewska. Wyd. AR-T w Olsztynie, Olsztyn 1994.
  2. Kossakowski J., Legacki F., Sońta J.: Hodowla zwierząt, T. 1. PWRiL, Warszawa 1972.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. IASCF, Londyn 2007,1.1.
  4. Ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu