BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rewizja wewnętrzna jako narzędzie zarządzania organizacji gospodarczych
Internal Audit as a Management Tool of Large Economic Entities
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 359-372, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Organizacje gospodarcze, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Internal audit, Internal control, Economic organizations, Enterprise management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w warunkach globalizacji staje się coraz trudniejsza. W celu ułatwienia zarządzania duże organizacje gospodarcze coraz częściej stosują rewizję wewnętrzną. Stanowi ona ważny instrument wspomagający zarządzanie tymi jednostkami. (abstrakt oryginalny)

Managing economic entities in globalization conditions becomes harder. In order to make the management easier, large economic entities use internal audit more often. The internal audit is an important instrument supporting the management of these entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger R.: Unternehmensberatung, [w:] Lexikon der Rechnugslegung und Abschlusspruefimg, pod red. W.Luecka, Muenchen, Wien 1998.
 2. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
 3. Fijałkowska J.: Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdawczości wyzwaniem dla rachunkowości [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej rachunkowości, t. I, pod red. Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Kiziukiewicz T., Sawicki K.: Audyt systemu kontroli wewnętrznej [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007.
 6. Korndoerfer W., Peez L.: Einfuehrung in das Pruefungs- und Revisionswesen, Gabler Verlag, Wiesbaden 1993.
 7. Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 8. Lueck W.: Die Zukunft der Interne Revision. Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Ueberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 9. Mathieu E.: Interne Revision- heute und morgen. Rascher Wandel Richtung Zukunftorientierter Revision. Der Sweizer Treuhaender, 1994, Nr 12.
 10. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 11. Płaszczyk A.: Istota i cele audytu wewnętrznego, Rachunkowość, 2009, nr 7.
 12. Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz. U. nr 246, poz. 2104 z póz zm.
 14. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin. Warszawa 2005.
 15. Winiarska K.: Istota i rola audytu wewnętrznego oraz jego związki z badaniem sprawozdania finansowego jednostki [w:] K. Sawicki, K. Winiarska: Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytów i kontroli wewnętrznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu