BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Tytuł
Przesłanki i kierunki rozwoju "rachunkowości dla środowiska"
Incentives and Directions of Environmental Accounting's Development
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 373-386, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Accounting, Accounting theory, Environmental protection, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
"Rachunkowość dla środowiska" stanowi system informacyjno-kontrolny oparty na przepisach ustawy o rachunkowości i rozwiązaniach indywidualnych dla zarządzania jednostką gospodarczą, którego przedmiotem jest interakcja "gospodarka - środowisko", a rezultatem ujawnienie finansowych i niefinansowych aspektów ochrony środowiska w ujęciu mikroekonomicznym. Podstawową przesłanką rozwoju "rachunkowości dla środowiska" jest społeczna odpowiedzialność jednostki gospodarczej, realizowana przy wykorzystaniu funkcji współczesnej rachunkowości. Kierunki rozwoju "rachunkowości dla środowiska" rozpatrywane w wymiarze teorii i praktyki rachunkowości to m.in. interpretacja pojąć, kształtowanie modeli sprawozdań i ewidencji, analiza efektywności ekonomicznej ochrony środowiska, zarządzanie środowiskiem, realizacja funkcji stymulacyjnej rachunkowości, identyfikacja kosztów i korzyści działalności proekologicznej. (abstrakt oryginalny)

"Environmental accounting" constitutes information and control system, which is based on Polish Accounting Act and individual regulations for specific economic entity (accounting policy). The main subject of this accounting is interaction between economy and environment. The main output is disclosure of financial and non-financial information concerning preservation of nature from macroeconomic perspective. Fundamental incentive for development of environmental accounting is social responsibility of economic entity, which is performed thanks to functions of temporary accounting. Developments' directions of environmental accounting are analyzed from theoretical and practical point of view, for example: interpretation of theoretical concepts, modeling financial reports, environmental management, stimulation function of accounting, identification of profits and losses of pro-environmental activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Bloom H., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 3. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. AE Kraków, Wyd. Czytelnik, Kraków -Warszawa 1994.
 5. Gabrusewicz T., Współczesne podejścia do teorii rachunkowości i rachunkowość odpowiedzialności społecznej [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom I Rachunkowość finansowa, pod red. W. Gabrusewicza, AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Gray R., Bebbington J., Walters D., Accounting Innovations: A Cross Sectional Survey of Manufacturing Firms, "Journal of Cost Management for the Manufacturing Industry" 1992.
 7. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. 100 tysięcy potrzebnych stów, pod red. J. Bralczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Jaworska E., Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
 10. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 11. Stępień M., "Rachunkowość dla środowiska" - identyfikacja problemów badawczych [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, Kraków-Zakopane 2007.
 12. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Stępień M., Człowiek i środowisko w społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej [w:] Zarządzanie rozwojem - aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, pod red. B. Piontek i F. Piontka, PWE, Warszawa 2007.
 14. Szychta A., Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 17(73), Rada Naukowa SKwP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu