BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczypa Piotr
Tytuł
Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska
Revenue and Costs Budgeting of Environment Protection
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 387-396, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Przychody, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Budgeting, Environmental protection, Environmental protection costs, Environmental management, Revenue, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Działania przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska są coraz bardziej dostrzegalne w praktyce gospodarczej. Są one wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej menedżerów i konsumentów, jak i dostosowaniem się do wymogów prawnych. Przedsiębiorstwa powinny wykorzystać ten segment swojej działalności do osiągania dodatkowych korzyści. W związku z tym potrzebne są narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Budżety przychodów i kosztów ochrony środowiska mogą być narzędziem rachunkowości zarządczej, które skutecznie będą wspomagać menedżerów w realizacji celów operacyjnych i strategicznych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Systematyczne planowanie i kontrolowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska, jakie zapewnia ich budżetowanie, przekłada się na skuteczność proekologicznych działań menedżerów. (abstrakt oryginalny)

Enterprises' actions in environment protection are more and more noticeable in economic practice. They are results of increased ecological awareness of managers and consumers and also adaptation to legal requirements. Enterprises should use this part of its activity in order to achieve additional profits. Therefore, they need tools which are helpful in environmental management in the enterprise. Budgets of revenue and costs of environment protection can be management accountancy's instrument, which will suitable help managers in realisation of operational and strategic purposes in a range of actions in environment protection. Systematically planning and controlling of environment protection revenue and costs, which give their budgeting, refer to effectiveness of pro-ecological actions of managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
  2. Dylewski M., Filipiak B, Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007
  3. Encyklopedia rachunkowości, pod red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
  4. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
  5. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
  6. Szczypa P., Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, pod red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu