BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Marian, Jonek-Kowalska Izabela
Tytuł
Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 419-436, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Zarządzanie kosztami, Budżetowanie
Hard bituminous coal mining, Costs management, Budgeting
Firma/Organizacja
Kompania Węglowa (SA)
Abstrakt
Przedstawiona ewolucja zarządzania kosztami w kopalniach węgla kamiennego uświadamia złożoność i wieloaspektowość badanego procesu. Kopalnie starają się nadążyć za postulowanymi w teorii i praktyce rozwiązaniami w zakresie zarządzania kosztami. Po wprowadzeniu szczegółowej ewidencji kosztów ujednolicono i sformalizowano ich rejestrację na potrzeby decyzyjne. Następnie dla wspomagania zarządzania zastosowano budżetowanie kosztów oraz próbowano dostosować jego wyniki do wspomagania decyzji w zakresie zarządzania kosztami. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec A., Controlling strategiczny w zarządzaniu spółką węglową, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym pod red. W. Sitko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Kazimierz Dolny 1998.
 2. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 3. Dźwigoł H., Modele restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego, Difin, Warszawa 2007.
 4. Dźwigoł H., Nowy system zarządzania w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., Materiały konferencji naukowej nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - ocena wdrożonych rozwiązań, Ustroń 2000.
 5. Dźwigoł H., Oddziałowy Rachunek Kosztów oraz model budżetowania kosztów w górnictwie węgla kamiennego, Materiały konferencyjne z konferencji naukowej nt. Reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego. Zarządzanie innowacjami, Szczyrk 7-8 czerwca 2001.
 6. Gajos S., Poczęty M., Duda H., Nowoczesne narzędzia zarządzania w obszarze ekonomiczno-finansowym w KHW S.A., "Wiadomości Górnicze" 2006, nr 7-8
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 8. Grundy T., Johnson G., Scholes K., Exploring Strategic Financial Management, Prentice-Hall Europe, Hertfordshaire 1998.
 9. Kolie P., Zdolność konkurencyjna, ceny i budżetowanie, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III, pod red. W. Krawczyka, Kraków 2002.
 10. Krawczyk W., Rodzaje budżetów niezbędne przy budowie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III, pod red. W. Krawczyka, Kraków 2002.
 11. Kugiel M., Barczyk J., Kowalski S., Szymura I., Wojtyński M., Controlling - skutecznym i efektywnym sposobem optymalizacji kosztów w Rybnickiej Spółce Węglowej, Materiały konferencyjne konferencji naukowej nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń 13-14 czerwca 2002.
 12. Leszczyński Z., Metody zarządzania kosztami a realizacja strategii konkurencji w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 11.
 13. Leszczyński Z., Zarządzanie kosztami działań - praktyczne problemy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 8.
 14. Lisowski A., Trzy drogi obniżania kosztów produkcji w górnictwie węgla kamiennego, "Przegląd Górniczy" 1995, nr 2.
 15. Łodej P., Budżetowanie rozliczeń międzyokresowych, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 9.
 16. Marshall L., Martin T.J., Jack Welch lets fly on Budgets, Bonusem and Buddy Boards, "Fortune" 1995, s. 145.
 17. Hope J., Fraser R., Tool of repression and barrier to change, "Financial Time" 18.05.1999.
 18. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna, Kraków 2008.
 19. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 20. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 21. Projekt celowy KBN nr 6T1206522001 C/5554 - kierownik A.Lisowski, opracowany przy współudziale GIG, COIG, Kompani Węglowej S.A. oraz KWK "Bielszowice".
 22. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2006.
 23. Rachunkowość zarządcza, pod red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 1999.
 24. Rychter D., Tyrała B., Rachunek Kosztów Działań Activity-Based Costing, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002.
 25. Shank J.K., Strategie Cost Management: New Winę or Just New Bottles?, Journal of Management Accounting Research, Fali 1989, vol.l.
 26. Sierpińska M., Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym. Controlling projektów - jego zakres i narzędzia, "Wiadomości Górnicze" 2006, nr 5.
 27. Sitko W., Urbanek G., Controlling procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu spółką węglową, Materiały konferencyjne konferencji naukowej nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń 13-14 czerwca 2002.
 28. Sitko W., Wdrażanie systemu planowania i monitorowania kosztów w spółce węglowej jako zarządzanie zmianą, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym pod red. W. Sitko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Kazimierz Dolny 1998.
 29. Stoner J., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 30. Turek M., Czabanka J., Minimalizacja kosztów produkcji w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A., "Przegląd Górniczy" 1995, nr 2.
 31. Turek M., Nosal P., Kierunki działania w zakresie minimalizacji kosztów produkcji w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A., Szkoła Ekonomiki i Zarządzaniu w Górnictwie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1995.
 32. Turek M., Zmiany systemu zarządzania w aspekcie reformy górnictwa węgla kamiennego, Materiały konferencji naukowej nt. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, Ruda Śląska 2001.
 33. Wnuk-Pel T., Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, pod red. I. Sobańskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 34. Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu