BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętowska Irena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy planowania przepływów pieniężnych w praktyce
Cash-Flow Planning Issues in Practice
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 457-464, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych, Planowanie finansowe
Cash flows, Cash-flow statement, Financial planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność przedsiębiorstwa, jego rozwój oraz osiąganie zysków nieodłącznie wiążą się z przepływami środków pieniężnych. Jednostki gospodarcze potrzebują środków pieniężnych w celu prowadzenia działalności, wywiązywania się z obowiązków płatniczych i zapewniania zysków swoim inwestorom. Obserwacja praktyki gospodarczej oraz studia literaturowe wskazują, że środki pieniężne - ich wartość, sposób pozyskiwania oraz wykorzystania - pełnią kluczową rolę w zarządzaniu wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Drogą do efektywnego zarządzania jest m.in. planowanie. W praktyce podczas sporządzania planów przepływów pieniężnych można napotkać liczne problemy. Wybrane kwestie z tym związane zostały poruszone w poniższym artykule. (fragment tekstu)

A business operation, its growth and profitability are inextricably linked with cash flows. Effective cash-flow management can be achieved through inter alia planning. In reality cash-flow planning can face many issues. The following paper discusses selected issues related to cash-flow planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R. Myers S.: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999
  2. Brigham Eugene E., Gapenski Luis C.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000
  3. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997
  4. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998
  5. Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001
  6. Metody wyceny spółki, red. Panfil M. oraz Szablewski A., Poltext, Warszawa 2007
  7. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
  8. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.: Corporate Finance, Irwin McGraw- Hill, Singapore 1999
  9. Seitz N., Ellison M.: Capital Budgeting and Long- Term Financing Decisions, The Dryden Press, Orlando 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu