BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Model systemu motywacyjnego zorientowany zadaniowo (SMZ)
A Target-Oriented Motivational System Model (SMZ)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 375, s. 5-22, tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
System motywacyjny organizacji, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania, Koszty pracy
Organization's motivational system, Personnel participation in management, Enterprise management, Management process, Labour costs
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję budowy systemu motywacyjnego SMZ. Podstawowe części modelu SMZ to: czynniki motywacyjne, system zadaniowy przedsiębiorstwa, koszty pracy w przedsiębiorstwie, system partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Charakterystyka tych części składowych oraz problem oceny SMZ, to główny nurt artykułu. Ponadto zasygnalizowano zagadnienie tworzenia struktur koordynacyjnych, w związku z wdrażaniem SMZ do praktyki.(fragment tekstu)

A motivational system, regardless of its form, plays an instrumental role in the managerial process and belongs to the sphere of human resources management. At the same time, motivation is treated as a function, being a partial process, which distinguishes itself within the complex managerial process. More precisely, it is comprised in the decision-making phase but as regards man's behaviour in his working place, it can also be a control activity. The author presents a conception of the SMZ motivational system development, treated as a target-oriented system defined not only instrumentally but also objectively. The basic elements of the SMZ model are: motivational factors, target system of an enterprise, its labour costs, system of workers' participation in management. The characterization of these components and the evaluation of the SMZ model are the main subjects discussed in the paper. Also the problem of the formation of co-ordinative structures connected with the introduction of the SMZ model into practice is touched.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk H., System pobudzania w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1984.
 2. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 1989.
 3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 4. Borkowska S., Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń, PWE, Warszawa 1987.
 5. Chrościcki Z., Zespoły zadaniowe. Zastosowanie i doświadczenia, PWE, Warszawa 1989.
 6. Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania. Psychologiczne aspekty kierowania działalnością gospodarczą, PWN, Warszawa 1980.
 7. Ekonomika pracy, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, PWN, Warszawa 1988.
 8. Gliński B., Zarządzanie w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1985.
 9. Heneman H.G., Schwab D.P., Fossum J.A., Dyer L.D., Personnel/Human Resource Management, Irwin, Homewood, Illinois 1986.
 10. Ivancevich J.M., Glueck W.F., Foundations of Personnel/Human Resource Management, Irwin, Homewood, Illinois 1986.
 11. Koontz H., O'Donnell H., Weihrich H., Management, McGraw-Hill Book Company, N. York 1984.
 12. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie - w świetle psychologii i socjologii pracy, KiW, Warszawa 1981.
 13. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław ... 1978.
 14. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979.
 15. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław . . . 1984.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, praca zbiorowa pod red. J. Beksiaka, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1981.
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, praca zbiorowa pod red. J. Beksiaka, t. 4, PWN, Warszawa 1989.
 18. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 19. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich - wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
 20. Zieliński J., Rachunek ekonomiczny i zarządzanie w gospodarce socjalistycznej, wybór prac pod red. J. Beksiaka, PWN, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu