BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarz Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Geneza i kierunki synergetyki organizacji
Synergetics of Organization - Its Genesis and Directions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 375, s. 23-39, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Synergia, System wytwórczy, Rozwój przedsiębiorstwa
Synergy, Manufacturing system, Enterprise development
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Omówiono odmiany synergii w organizacji oraz szczególną postać synergii jaką jest efekt organizacyjny, gdzie ulega zmianie wewnętrzna struktura rzeczowa i organizacyjna, podział pracy, powstaje nowa całość (skoncentrowane cele i funkcje), uzyskuje się synergiczny efekt scalania dający poprawę wyników pracy, przyspieszenie procesów rozwoju. Określono kierunki rozwoju synergii, która będzie ewoluować jako analiza efektywności oraz jako element badań eksperymentalnych nad usprawnianiem i uzyskiwaniem oryginalnych rozwiązań organizacyjnych.

Synergetics is a new interdiscipline branch of knowledge which deals with inner organization of systems and their behaviour, formation of structures, and shaping of activities and complex systems. It studies the probleras of animated and unanimated nature, both on micro- and macro-scales, searches for analogies between various systems in the vast area of science, from physics to sociology. The present paper is an introduction to the synergetics of organization. This is a new current which deals with the division of labour and co-ordination of activities, studies on functional and hierarchical dependencies in production systems. The synergetics of organization is concerned with diagnostic studies and search for rational model and project solutions. The author discusses the following problems: the phenomenon of synergy, forms of synergy in a production system, organizational effect, directions in the synergetics of organization, and the principle of synergetical comparisons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakke W., Pojęcie organizacji społecznej, w: Nowoczesna teoria organizacji, praca zbiorowa pod red. M. Haire, PWN, Warszawa 1965.
 2. Barnard Ch. , The Functions of The Executive, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1958.
 3. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 4. Bieć A., Organizacja i sprawność systemu gospodarczego - elementy teorii, PWN, Warszawa 1988.
 5. Bielski M., Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, "Prakseologia" 1986, nr 1-2.
 6. Bieniok H., Morfologia i właściwości postępu organizacyjnego w jednostkach gospodarczych, AE, Katowice 1976.
 7. Bogdanow A., Tektologia, Petersburg-Moskwa-Berlin 1922.
 8. Bogoliepow W.P., O stanie i zadaniach rozwoju ogólnej teorii organizacji, w: Naukowa organizacja i kierowanie, PWN, Warszawa 1971.
 9. Boszko J., Prawidłowości kształtowania struktury organizacyjnej, "Problemy Organizacji" 1988, nr 1.
 10. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
 11. Campbell J.P., On The Nature of Organizational Effectiveness, w: New Perspectives on Organizational Effectiveness (ed. P.S. Goodman i J.M. Pennings), Jossey-Bass, San Francisco 1977.
 12. Chojnacki J., Próba ilościowego ujęcia efektu organizacyjnego w przypadku tzw. "pracy fizycznej", "Materiały Prakseologiczne" 1963, nr 12.
 13. Dietrych J., Znaczenie projektowania integralnego. Problemy odpowiedzialności projektantów, w: Problemy metodologii projektowania, praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego, PWN, Warszawa 1977.
 14. Foerster H., Communication amongst Automata, "American Journal of Psychiatry" 1962, nr 118.
 15. Gasparski W., Kryterium i metoda wyboru rozwiązania technicznego w ujęciu prakseometrycznym, PWN, Warszawa 1970.
 16. Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 17. Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 18. Hampden-Turner Ch., Synergy as The Optimization of Differentation and Integration by The Human Personality, w: Studies in Organization Design (ed. J.W. Lorsch i P.R. Lawrence), Homewood i Georgetown 1970.
 19. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 20. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
 21. Koźmiński A.K., Zarządzanie - analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa 1974.
 22. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 23. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 24. Lichtarski J., Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizacyjnych w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe", AE, Wrocław, nr 216, Seria: Monografie i opracowania, Wrocław 1982, nr 6.
 25. Mreła H., Integracja organizacyjna przemysłu, PWE, Warszawa 1978.
 26. Mreła K., Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 27. Perechuda K., Rekonstrukcja tektologicznej teorii organizacji A. Bogdanowa, "Prakseologia" 1984, nr 3-4.
 28. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 29. Pszczołowski T., Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, PWN, Warszawa 1969.
 30. Pszczołowski T., Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, "Prakseologia" 1973, nr 3-4.
 31. Rapoport A., Mathematical Aspects of General Systems Theory, "General Systems Yearbook" 1966.
 32. Simon H., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.
 33. Simon H., The Architecture of Complexity, "General Systems Yearbook" 1967.
 34. Synergetics. A Workshop. Proceedings of The International Workshop on Synergetics at Schloss Elman, Bavaria 1977 (ed. H. Haken), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1977.
 35. Szargut J., Petela R., Egzergia, WNT, Warszawa 1965.
 36. Wandor B.W., Efekt synergiczny w organizacji (konceptualizacja pojęcia i metoda pomiaru), Politechnika Wrocławska, Wrocław 1982.
 37. Welge M., Synergia, w: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft (ed. E. Grochla), Verlag Stuttgart 1976.
 38. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 39. Whyte W.F., Teoria organizacji w aspekcie interakcji, w: Nowoczesna teoria organizacji, praca zbiorowa pod red. M. Haire, PWN, Warszawa 1965.
 40. Zachowanie człowieka w organizacji, praca zbiorowa pod red. W.E. Scotta i L.L. Cummingsa, PWN, Warszawa 1983.
 41. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 42. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich - wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu