BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Podstawy analizy zależności organizacyjnych
Foundations of the Analysis of Organizational Dependencies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 375, s. 41-57, tabl., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Analiza organizacji, Struktura organizacyjna, Funkcje zarządzania
Organisation analysis, Organisational structure, Management functions
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono charakterystykę faz analizy zależności organizacyjnych: identyfikację zależności organizacyjnych (podano zestawienie podstawowych typów zależności organizacyjnych), badanie czynników determinujących zależności organizacyjnych (zestawienie czynników, dokonanie ich pomiaru, określenie wpływu na parametry, ocena wpływów, określenie czynników o wpływach istotnych), badanie efektywności zależności organizacyjnych (zestawienie kryteriów i wzorców oceny zależności organizacyjnych).

Most of the hitherto developed conceptions of organizational structure improvement (diagnosis and planning) of a production system are concerned with studying and improving the functioning of the system elements, mainly with respect to the functions which they perform. The relationships between these elements are usually neglected or considered to be of minor importance, although the organizational dependencies exert a significant influence on the effectiveness of structural Solutions. Moreover, the present propositions concerning the description of these dependencies are mainly qualitative and descriptive in their character. In this connection, the author submits his conception of the analysis of structural dependencies as an auxiliary tool of organizational structure improvement. The basic assumptions, phases and purposes of that analysis as well as the methods and detailed techniques used in the individual phases are presented. Attention is drawn to the possibility of extending the application range of the quantitative methods as the auxiliary tools of the research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiz i formirovanie organizacionnoj struktury promyšlennogo predprijatia. Voprosy metodologii i metodiki, praca zbiorowa pod red. A.G. Aganbegiana, Nauka, Nowosybirsk 1983.
 2. Basareva V.G., Trofimov V.A., Primienienie metodov avtomatičeskoj klassifikacii dla analiza organizacionnoj struktury predprijatia, w: Chozajstvennyj mechanizm i upravlenie predprijatiami, praca zbiorowa pod red. R.G. Karagedova, Nauka, Nowosybirsk 1979.
 3. Bieć A.B., Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa 1988.
 4. Bielski M., Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973.
 5. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, warszawa 1984.
 6. Dańków L., Metoda analizy diagnostycznej i jej miejsce w ramach podejścia diagnostycznego, "Organizacja i Kierowanie" 1982, nr 3-4.
 7. Doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, AE, Kraków 1988.
 8. Dziadoń J., Procedura oceny struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985, nr 208.
 9. Dziadoń J., Nalepka A., Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji" - Uniwersytet Gdański, 1989, nr 12: Organizacja i Zarządzanie.
 10. Dzida J., Rozpiętość i zasięg kierowania w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 1969.
 11. Gliński B., Zarządzanie w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1985.
 12. Grabiński T., Wydymus S,, Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 13. Jagoda J., Metody badania i określania związków czynników strukturo-twórczych i zmiennych strukturalnych, w: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania. Badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw, TNOiK - Oddział we Wrocławiu, Wrocław 1987.
 14. Jaszek J., Metodyka badania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1988, nr 2.
 15. Jędrzejczak W., Problemy budowy struktur organizacyjnych, "0-M-T" 1981, nr 3.
 16. Kozina A., Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1990, nr 323.
 17. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 18. Kubicek H., Welter G., Messung der Organisationsstruktur, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1985.
 19. Kuznecov J.N., Mučnik J.B., Strukturnyje metody analiza organizacionych sistiem, "Avtomatika i Telemechanika" 1983, nr 5.
 20. Leibkind A.R., Rudnik B.L., Zaimskich A.N., Problemy vybora koeficen-tov blizosti i algoritmoy avtomatičeskoj klassifikacii v procedurach strukturizacii, AN SSSR CEMI, Moskva 1979.
 21. Lewin A.Y., Minton J.W., Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and an Agenda for Research, "Management Science" 1986, vol. 32, nr 5.
 22. Lichtarski J., Ocena jako element składowy procesów badania i usprawniania organizacji, "Prace Naukowe", AE, Wrocław 1987, nr 385.
 23. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 24. Miedziński B., Struktura organizacyjna a sprawność zarządzania, "Problemy Organizacji" 1981, nr 2.
 25. Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 26. Nalepka A., Kryteria oceny struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 260.
 27. Pawłowski E., Trzcieliński S., Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Podstawy rozwijania i kojarzenia funkcji zarządzania, TNOiK, Poznań" 1987.
 28. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1938.
 29. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 30. Skarbek T. , Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich, praca doktorska, AE, Kraków 1987.
 31. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988.
 32. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 .
 33. Stabryła A., Podstawy analizy funkcji zarządzania, w: Metodologiczne aspekty zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 34. Šejnin R.L., Formalizovannyje metody issledovania organizacionnych sistiem, "Avtomatika i Telemechanika" 1988, nr 10.
 35. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu