BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chechelski Mirosław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
System motywacyjny jako narzędzie zarządzania
Motivational System as a Tool of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 375, s. 73-87, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
System motywacyjny przedsiębiorstwa, Proces zarządzania, Funkcje zarządzania
Company's motivational system, Management process, Management functions
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie systemu motywacyjnego jako podstawowego narzędzia zarządzania czynnikiem ludzkim. Określenie systemu motywacyjnego jako narzędzia zarządzania oznacza, iż musi on spełniać odpowiednie funkcje oraz relacje systemotwórcze. Analizować zatem będziemy zarządzanie w aspekcie instrumentalnym, przy czym interesującym nas instrumentem zarządzania jest system motywacyjny w przedsiębiorstwie. Tak postawiony cel pracy wymaga przedstawienia postulowanego modelu systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie, określenia miejsca tego systemu w procesie zarządzania oraz kierunków doskonalenia motywacji pracowników w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

In the sphere of business management more and more importance is attached to an efficient motivational system, being one of the basic tools of management. Its main aim is to harmonize the organization targets with the individual ones. It must also maintain the system forming relations, i.e. the commensurability, organicity, and cohesion relations. The author suggests a model of a motivational system. Special attention is focused on the subsystem of motivational tools, subsystem of tasks, workers' participation in management, and labour costs. An attempt is made to locate motivation in the managerial process. Its connections with functions, styles and techniques of management are pointed out. The basic directions of improvements in the motivational systems of Polish enterprises are also presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Gerhardt G., Przesłanki kształtowania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 1989, nr 12.
 2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Cofer Ch., Appley M., Motywacja - teoria i badania, PWN, Warszawa 1972.
 4. Doskonalenie struktury organizacyjnej - podstawy teoretyczne, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, AE, Kraków 1988.
 5. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
 6. Gliński B., Zarządzanie gospodarką socjalistyczną, PWN, Warszawa 1980.
 7. Goeudevert D., Sinn statt Geld, "Management Wissen" 1989, nr 12.
 8. Hofmann M., Einführung in die allgemeine Managetnentlehre, Wirtschaftts-universität, Wien 1990.
 9. Ivancevich J., Szilagyi A., Wallace M., Organizational Behavior and Performance, Goodyear Publishing Company, Inc, Santa Monica, California 1977.
 10. Koontz H., O'Donnell C., Essentials of Management, Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York 1978.
 11. Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania - analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 12. Kozdrój A., Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 13. Prieditis M., System motywacyjny w spółkach zachodnioniemieckich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 10.
 14. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 15. Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN, Warszawa 1978.
 16. Sekuła Z., Współczesne modele płac, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 17. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk -Łódź 1984.
 18. Teczke J., Techniki zarządzania a sprawność organizacji, AE, Kraków 1988.
 19. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 20. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu