BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania
Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 375, s. 105-120, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Negocjacje, Teorie zarządzania
Mathematical models, Negotiations, Management theories
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały podstawowe pojęcia dotyczące negocjacji oraz główne obszary wykorzystania negocjacji w zarządzaniu. (...) W części drugiej zaprezentowane zostały dwa modele negocjacji dwuosobowych - model oparty o koncepcje ekonomii neoklasycznej oraz model zbudowany zgodnie z warunkami zaproponowanymi przez J.Nasha (1950,1953). Część trzecia pracy zawiera założenia uogólnionego modelu negocjacji pomiędzy większą ilością decydentów. (...) W ostatniej części artykułu przedstawiono cztery sposoby wykorzystania matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania - metaforę, analogię, model i teorię. (fragment tekstu)

The range of application of the mathematical theory of negotiation to the theory and practice of management is outlined. First, the basic notions concerning negotiation and the main fields of the utilization of negotiation in management are presented. The importance of inter-organizational negotiations as the factors of business dynamics and balance is stressed. In the second part of the paper two models of two-person negotiations are presented - the model based on neo-classic economy conceptions and the model developed according to the conditions proposed by Nash. The third part of the paper contains the assumptions of the generalized model of negotiations among a greater number of deciders. Such aspects of negotiation as aspirations of participants, limitations to those aspirations and the methods of changing them are described. At last, four methods of utilizing the mathematical models of negotiation in the theory and practice of management are discussed. They are: metaphor, analogy, model and theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski P., Techniki negocjowania, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1989, nr 4.
 2. Dąbrowski P., Specyfika negocjacji wewnątrzorganizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 3. Fisher R., Ury W., Getting to Yes, Haughton Mifflin, Boston 1981.
 4. Harsanyi J.C., Rational Behavior and Bargaining Eguilibrium, Cambridge Unlversity Press, Cambridge 1977.
 5. Harsanyi J.C., Bargaining, w: Eatwell J., Milgate M., Newman P., red., Gamę Theory, MacMillan Press, London 1989.
 6. Harsanyi J.C., Selten R., A General Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT Press, Cambridge, Mass. 1987.
 7. Kennedy G., Benson J., McMillan J., Managing Negotiations, Second Edition, Business Book. London 1984.
 8. Kersten G.E., Szapiro T., Generalized Approach to Modeling Negotiations, "European Journal of Operational Research" 1986, vol. 26.
 9. Luce R.D., Raiffa H., Games and Decisions, Wiley, New York 1957 (wersja polska): Gry i decyzje, PWN, Warszawa 1964.
 10. March J.G., Simon H., Organizations, Wiley, New York 1958.
 11. Nash J., The Bargaining Problem, "Econometrica" 1950, vol. 18.
 12. Nash J., Two-Person Cooperative Games, "Econometrica" 1953, vol. 21.
 13. Pańków J., Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987.
 14. Piotrowski W., Jak osiągnąć porozumienie?, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 7.
 15. Raiffa H., The Art and Science of Negotiation, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1982.
 16. Ruciński M., Negocjacje - sztuka czy wiedza?, "Handel Zagraniczny" 1981, nr 8-9.
 17. Sage A., Methodology for Large Scale Systems, McGraw-Hill, New York 1977.
 18. Snidal D., The Game Theory of International Politics, w: Oye K.A. red., Cooperation Under Anarchy, Princeton University Press, Princeton 1986.
 19. Tyszka T., Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, WNT, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu