BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogus Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efekt wypychania kredytów w portfelu instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
"Crowding-Out Effect" in Case of Credits in the Enterprises' Portfolio of Debt Instruments
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 73-84, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Efekt wypychania, Instrumenty dłużne, Portfel kredytowy
Crowding out effect, Debt instrument, Credit portfolio
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trwałym elementem gospodarki finansowej przedsiębiorstw jest wykorzystywanie obok kapitałów własnych również instrumentów dłużnych. Ich rola w budowaniu pozycji konkurencyjnej jest powszechnie akceptowana. Tradycyjnie podstawowe znaczenie w portfelu tych instrumentów mają kredyty. O ile dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw zasilanie kredytowe ma w dalszym ciągu fundamentalne znaczenie, o tyle dla przedsiębiorstw dużych są one często w znacznym stopniu zastępowane emisją dłużnych papierów wartościowych. Jest to "efekt wypychania" kredytów przez inne instrumenty, takie jak: krótkoterminowe papiery dłużne czy obligacje korporacyjne. Zjawisko to jest dużym wyzwaniem dla bankowości korporacyjnej. Stwarza nowy obszar współpracy banków z przedsiębiorstwami, które oprócz roli instytucji kredytujących w coraz szerszym zakresie chcą organizować emisję papierów wartościowych oraz zarządzać nimi na rynkach finansowych. Celem artykułu jest określenie roli instrumentów dłużnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wykazanie obiektywnych przesłanek występowania "efektu wypychania" kredytów, kwantyfikacja empiryczna jego skali, oraz przedstawienie jego skutków dla akcji kredytowej banków i ich polityki produktowej dla przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The article focuses on the phenomenon of the transformation of the sources of accessing borrowed capital in case of enterprises. In case of big enterprises, one can observe tendencies of restricting the demand for bank credit, while the role of securities in the portfolio of debt instruments is increasing. It can be defined as "crowding-out effect" in case of credits. This effect is of significant importance for banks' credit policy, because of the increasing role played by retail sector clients (households, small and medium enterprises). This effect is a real challenge for banking activity in the field of corporate client handling. Especially, it regards enhancing the banks' activity in investment banking products. Presenting the main reasons for "crowding-out effect" in credit market and its consequences for the banking sector and debt markets constitutes the main subject of the theoretical and empirical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz J. S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 2. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 3. Bogus A., Kredyty dla przedsiębiorstw a koniunktura gospodarcza, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2007, nr 202.
 4. Bogus A., Marcinkowska M., Instrument dłużne jako dźwignia finansowa rozwoju gmin, [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 6. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, PWN, Warszawa 2002.
 7. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Instrumenty dłużne w gospodarce, red. D. Czechowska, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Mikołajczyk B., Mikrofinanse a instytucje bankowe i pozabankowe, [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ossowski, Sopot 2004.
 10. Podstawy finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008.
 11. Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2010.
 12. Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. W. Ossowski, Sopot 2004.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 14. Założenia polityki pieniężnej na rok 2011, NBP, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/775
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu