BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dostępność kapitału zagranicznego dla Skarbu Państwa RP w warunkach globalizacji
Availability of Foreign Capital for Polish State Treasury under Globalization
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 119-129, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Skarb Państwa, Należności Skarbu Państwa, Globalizacja
Foreign capital, State Treasury, State Treasury receivables, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia problematykę pozyskiwania kapitału przez polskie władze publiczne szczebla centralnego na rynkach międzynarodowych w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych. Jego celem jest zbadanie zagranicznych źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych rządu oraz ocena dostępności kapitału zagranicznego dla polskiego sektora publicznego na szczeblu centralnym. W artykule wykorzystano polską oraz zagraniczną literaturę przedmiotu. Przedstawiono wyniki analiz wykonanych na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów RP i Eurostat. Do badań wykorzystano metody ilościowe i jakościowe. (fragment tekstu)

This article presents the possibility of raising capital by the Polish central government on the international markets under globalization processes. Its purpose is to investigate foreign sources of government borrowing and to assess the availability of foreign capital for the Polish public sector at central level. The article is based on the Polish and foreign literature. The analyses are based on data published by the Ministry of Finance and Eurostat. Both quantitative and qualitative methods were used in this study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drine I., Nabi S. M., Public external debt, informality and production efficiency in developing countries, "Economic Modelling", March 2010.
  2. Guidelines for Public Debt Management, Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank, IMF 2001.
  3. Kohlscheen E., Domestic vs external sovereign debt servicing: an empirical analysis, "International Journal of Finance and Economics", January 2010.
  4. Liberska B., Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  5. Nowacki R., Globalizacja i jej konsekwencje w opinii społeczeństwa, [w:] Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  6. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Finansów RP, www.mf.gov.pl.
  7. Palombo C., Brady Bonds: Past, present and future, "Latin Finance", July/August 1996, Iss. 79.
  8. Panizza U., Domestic and External Public Debt in Developing Countries, "UNCTAD Discussion Papers" 2008, No. 188.
  9. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
  10. Uryszek T., Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/777
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu