BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwacka Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie informatyzacji polskiej służby zdrowia
Financing IT Services in Health Care
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 201-211, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Informatyzacja, Służba zdrowia, Wdrożenie systemów informatycznych, e-zdrowie
Informatization, Health service, Implementation of information systems, e-health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces wdrażania systemów informatycznych jest inwestycją nieuniknioną i stanowi wyzwanie dla zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej. W obliczu planowanych i przeprowadzanych reform polskiej służby zdrowia problematyka informatyzacji, a w szczególności sposobów jej wprowadzania, staje się coraz bardziej popularna. Stan informatyzacji polskiej służby zdrowia powoduje, że Polska plasuje się poniżej średniej wśród państw europejskich, co świadczy o potrzebie szybkiej i efektywnej realizacji projektów z tego obszaru. Według raportu Frost and Sullivan, prawie wszystkie z badanych obszarów informatyzacji wymagają gruntownej poprawy funkcjonowania. Przesyłanie badań laboratoryjnych praktycznie w Polsce nie funkcjonuje. Co więcej, tylko ok. 40% lekarzy ogólnych korzysta z komputerów, zapisując historię chorób pacjentów. Niestety, w dalszym ciągu palcówki medyczne nie zauważają, że sprawne przeprowadzenie informatyzacji nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, lecz także zwiększy efektywność działania i poprawi jakość świadczonych usług. Podstawowym problemem dotyczącym wdrażania systemów informatycznych jest ich ogromny koszt. W tym obszarze z pomocą przychodzi rząd, przedstawiając projekty wdrażania systemów informatycznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W dalszym ciągu jednak nie została ustalona wspólna dla całego kraju strategia porządkująca sposoby wdrażania i zasady finansowania informatyzacji. Co więcej, ukształtowały się trzy rodzaje finansowania, realizowane z programów regionalnych w poszczególnych województwach, istnieje także wiele możliwości uzyskania do finansowania, jakie dają środki unijne. Celem artykułu jest próba analizy sposobów finansowania informatyzacji polskiej służby zdrowia. (fragment tekstu)

E-health services are becoming more and more popular not only in Poland but also all over Europe. That is why the level of IT services in Polish health care units needs an immediate upgrade. IT projects for health care contribute to reduction of costs and enhance efficiency and quality of the services provided, hence they are beneficial for the society. However, the projects themselves are extremely expensive and complex, that is why only few units can afford them on their own. So the government prepares some e-projects to suit the individual needs of the units and widely applied EU funds facilitate the implementation of the key projects for the health care. Lack of co-ordination with respect to the implementation of IT medical systems has led to the creation of three models of acquiring funds from the EU resources: systematic, individual and hybrid. Unfortunately lack of efficient management may result in the doubling of some resolutions prescribed for the central level by the provinces. Health care IT projects realized on the level of provinces may be funded by RPO (Regional Operational Programmes), not to mention some other organizations such as Ministry of Health and Social Welfare (MNiSW), Ministry of Internal Affairs and Administration (MSWiA) or Polish Agency for Entrepreneurial Development (PARP) Public and non-public health care units in Poland are willing to profit from EU funds to realize their IT medical projects. Units managers do know that good IT systems will not only facilitate precise accounting but first of all enhance the quality of services and improve the medical staff efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  2. Frost and Sullivan, Społeczne i ekonomiczne korzyści z zastosowania systemów informatycznych w polskiej służbie zdrowia, http://www.frost.com (dostęp 20.04.2010).
  3. Kierunki informatyzacji e-Zdrowie Polska na lata 2011-2015, CSIOZ, 2011, http://www.csioz.gov.pl/-publikacja.php?id=15.
  4. Nyczaj K., Wspólny mianownik - strategie informatyzacji zakładów ochrony zdrowotnej, "Menedżer Zdrowia" 2010, nr 3.
  5. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, MSWiA, Warszawa 2010.
  6. www.mz.gov.pl.
  7. www.csioz.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/785
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu