BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dla MSP a wyzwania globalizacji - wybrane problemy
International Financial Reporting Standard for SMEs and the Globalizations Challenges - the Main Problems
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 215-233, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standard, Small business, Globalization, Small enterprises accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce otwartej i wolnokonkurencyjnej doświadczają współcześnie różnych aspektów globalizacji. Zyskują szansę ekspansji na rynki zagraniczne nie tylko w celu poszukiwania tam zbytu dla swoich wyrobów lub usług, lecz także pozyskiwania na nich kapitału. Podmioty gospodarcze, bez względu na to, jakiej są wielkości, potrzebują środków finansowych, aby prowadzić swoją działalność. Możliwości pozyskania kapitału zależą od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do wewnętrznych należy: wielkość przedsiębiorstwa, jego pozycja na rynku, sytuacja majątkowa i finansowa, rodzaj prowadzonej działalności i obciążenie jej ryzykiem. Wśród czynników zewnętrznych wymienia się m.in. rozwój rynku kapitałowego (instytucji i metod finansowania) oraz ogólne warunki panujące w danej gospodarce. (fragment tekstu)

The globalization processes, occurred in contemporary world, demand some conduct of entities which want to share the profits with this situation. For example, raising the funds in the international capital market require the transformation of the financial statement in the language comprehensible for the users from different part of the world. In this area helpful are International Accounting Standards. Globalization concern also small and medium-sized entities. The International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) are useful special for this sector. The goal of this article is to present main principles of this standard and to indicate its simplifications in relation to the full IAS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DELOITTE, Uproszczona sprawozdawczość finansowa - ulga dla MSP, "Biuletyn MSSF" 2009, nr 6, www.deloitteCE.com.
 2. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2009.
 3. International Accounting Standard 16, Property, Plant and Equipment, www.iasb.org.
 4. International Accounting Standard 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, www.iasb.org.
 5. International Accounting Standard 23, Borrowing Costs, www.iasb.org.
 6. International Accounting Standard 36, Impairment of Assets, www.iasb.org.
 7. International Accounting Standard 38, Intangible Assets, www.iasb.org.
 8. International Accounting Standard 40, Investment Property, www.iasb.org.
 9. International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs), 2009, www.iasb.org.
 10. Jaruga A. A, Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 11. Olchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 12. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 13. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim, Price Waterhouse Coopers, Warszawa 2008.
 14. Szaruga K, Stachniuk J., Paszkowska B., Kaczmarek A., Stawowy A., Kęska P., Sprawozdawczość finansowa dla MSP. Poznaj nowy trend w MSSF, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Wydanie Specjalne XVI, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223.
 16. Wray S., van den Ende H., MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Aktualności MSSF" 2007, nr 50, www.pwc.com.
 17. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124, 20.5.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/786
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu