BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski - podejście symboliczne
Taxonomic Analysis of Labour Market in Polish Voivodeships - Symbolic Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (34), 2011, nr 200, s. 26-37, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Słowa kluczowe
Analiza danych, Taksonomia, Rynek pracy, Analiza regionalna
Data analysis, Taxonomy, Labour market, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest klasyfikacja województw Polski ze względu na strukturę regionalnego rynku pracy w 2009 r. z wykorzystaniem podejścia symbolicznego. W artykule zaprezentowano sposób reprezentacji zjawisk z wykorzystaniem danych symbolicznych. Następnie przedstawiono metody statystyczne, jakie można zastosować w procesie analizy skupień na podstawie danych symbolicznych. Na podstawie zaproponowanej procedury wyodrębniono 4 klasy województw i zbadano sytuację regionalnych rynków pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to provide taxonomy analysis of labour market in Polish regions in 2009 with symbolic approach. The paper discusses a way of phenomena structure representation with symbolic data application. Next the statistical methods are presented that can be used in cluster analysis procedure based on a symbolic data set. Pursuant to suggested procedure four clusters of voivodeships were separated and regional labour markets were investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brito P., Clustering Interpretation. Interpreting Clusters by Using the Module CLINT, [w:] User Manual for SODAS 2 Software, Software Report, Analysis System of Symbolic Official Data, M. Noirhomme-Fraiture (red.), Project no. IST-2000-25161, 2004.
  2. Diday E., Symbolic Data Analysis and the Sodas Project: Purpose, History, Perspective, [w:] Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, H.H. Bock, E. Diday (red.), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2000.
  3. Verde R., Clustering Methods in Symbolic Data Analysis, [w:] Classification, Clustering and Data Mining Applications, D. Banks, L. House, E. R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul (red.), Springer- Verlag, Heidelberg 2004.
  4. Walesiak M., Analiza skupień, [w:] Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, M. Walesiak, E. Gatnar (red.), PWN, Warszawa 2009.
  5. Wilk J., Analiza skupień na podstawie danych symbolicznych, [w:] Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, E. Gatnar, M. Walesiak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2011.
  6. Wilk J., Problemy segmentacji rynku z wykorzystaniem metod klasyfikacji i danych symbolicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, rozprawa doktorska (nieopublikowana), Jelenia Góra 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu