BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żółtaszek Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzenno-czasowa analiza prywatnych wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2009-2018 - eksperyment mikrosymulacyjny
Spatial and Dynamic Analysis of Households' "Out-Of-Pocket" Expenditures on Healthcare in Poland in Years 2009-2018 - Microsimulation Experiment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (34), 2011, nr 200, s. 214-225, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Wydatki gospodarstw domowych, Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Zmienne ekonomiczne
Econometric models, Household expenditures, Health care protection, Expenditures on health care, Economic variables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce aż 30% finansowania ochrony zdrowia pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych, co wpływa negatywnie na ekonomiczno-społeczne aspekty ich funkcjonowania. Niezbędne jest badanie bieżących i przyszłych wydatków indywidualnych na świadczenia medyczne, a narzędziem wspomagającym prognozowanie wartości zmiennych z zakresu ekonomiki zdrowia mogą okazać się mikrosymulacje. Celem badania jest próba przeprowadzenia eksperymentu mikrosymulacyjnego umożliwiającego analizę prywatnych bezpośrednich wydatków na ochronę zdrowia gospodarstw domowych w Polsce w latach 2009-2018, przy założeniu, że żadne reformy nie zostaną wprowadzone. Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia przestrzenno-czasowych analiz wydatków ambulatoryjnych i farmaceutycznych. (abstrakt oryginalny)

In Poland 30% of healthcare expenditures are directly covered by households. This high fraction has a negative impact on households' socioeconomic status. Analysing current and future individual expenditures on healthcare becomes crucial and microsimulation may be useful for forecasting health economic variables. The purpose for this research is to apply a microsimulation experiment to analyse direct healthcare expenditures of households in Poland in years 2009-2018. Obtained results are used to perform a spatial and dynamic analysis of ambulatory and pharmaceutical expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron A., Trivedi P., Microeconometrics. Methods and Applications, Cambridge University Press, New York 2005.
 2. Huber H., Decomposing the causes of inequalities in health care use: A microsimulations approach, "Journal of Health Economics" 2008, vol. 27, Issue 6, Elsevier.
 3. Lopez Nicolas A., Vera-Hernandez M., Are tax subsidies for private medical insurance self-financing? Evidence from microsimulation model, "Journal of Health Economics" 2008, vol. 27, Issue 5, Elsevier.
 4. Spadaro A. Microsimulation as a Tool for the Evaluation of Public Policies, [w:] Microsimulation as a Tool for the Evaluation of Public Policies: Methods and Applications, red. A. Spadaro, Fundacion, 2007.
 5. Suchecka J., Żółtaszek A., Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia, [w:] Dylematy ochrony zdrowia na świecie, red. A. Choiński, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011.
 6. Wiśniewski J.W., Mikroekonometria, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 7. Żółtaszek A., Rozdział 15. Mikrosymulacje - podstawy teoretyczne i wybrane zastosowania, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, red. B. Batóg, I. Markowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 8. Żółtaszek A., Jewczak M., Spatial and Dynamic Analysis of Health Care Expenditures in OECD Countries, FOLIA OECONOMICA 252, Spatial Econometrics And Regional Economic Analysis, red. B. Suchecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 9. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008.htm.
 10. http://www.diagnoza.com/.
 11. http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/modgen/modgen-eng.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu