BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kredyty globalne jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Global Loans as a Form of Financing Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 253-262, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności gospodarczej, Projekty innowacyjne
Financing enterprises, European Investment Fund, Small business, Business financing with loans, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Europejski Bank Inwestycyjny wspiera głównie projekty infrastrukturalne z zakresu energetyki i ochrony środowiska, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednym z instrumentów finansowych Grupy EBI są kredyty globalne dla sektora MSP. Celem artykułu jest prezentacja zasad wykorzystania kredytów globalnych EBI przeznaczonych dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wymagań instrumentów kredytowych EBI. Zakłada się, że finansowanie EBI jest uzupełnieniem istniejących instrumentów o charakterze preferencyjnych na poziomie unijnym i krajowym, które jest dostępne dla akceptowanych przez instytucje finansowe oraz banki partnerskie - promotorów. (fragment tekstu)

The article presents global loans as a form of a preferential financing of innovative projects of micro-, small and medium sized enterprises. These loans are provided by the European Investment Bank and others banks or financial institutions - EIB partners. In addition, were presented purposes or principles of global lending, as well as their importance for the SME sector during the period of the recovery from the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambukita E., Munyama K., Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2002.
 2. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa2006.
 3. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
 4. EBI przeznaczy 50 min EUR na projekty z sektora MSP realizowane w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny, http://www.eib.org, aktualizacja: 16.03.2010.
 5. Evaluation of SME Global Loans in the Enlarged Union - Synthesis Report, Prepared by Operations Evaluation C. Thomson, M. Bianchi, External Consultants: A. von Bodelschwingh, Bodelschwingh Wirtschaftsberatung Harvey Susser Capital Representatives Ltd., June 2005.
 6. Financing your investment loans: EIB loans for SMEs, European Investment Bank, http://www.eib.org, aktualizacja: 21.02.2011.
 7. Kacprzak N., Kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Biznes Platforma, http://www.biznesplatforma.com.pl, aktualizacja: 4.11.2010.
 8. Messori M., New initiatives from EIB Group for SME financing, EIB Office in Romania Bucharest, 22. April, 2010.
 9. Na ratunek - kredyt EBI, Doradca EU, http://doradca-ue.pl, aktualizacja 15.06.2009.
 10. Polska podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl, aktualizacja: 14.10.2010.
 11. Project Financing of Small and Medium Enterprises Global South Lending of EIB - European Investment Bank, N. W. Knoll-Dornhoff, Secy.-General (incumbent), W.U.S. World Union of Small and Medium Enterprises under Foundation, Budapest, 12th May 2009, http://www.scribd.com.
 12. Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych -Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Inicjatywa Innowacje, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, Bruksela 2010.
 13. Sprawozdanie z działalności i raport na temat odpowiedzialności korporacyjnej, Sprawozdanie roczne 2009, cz. 1: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 14. Zrównoważona rewitalizacja miast, Europejski Bank Inwestycyjny, http://www.eib.org, aktualizacja: 2.12.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/788
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu