BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena atrakcyjności źródeł finansowania działalności podmiotów z sektora MSP
Evaluation of Attractiveness of the Different Financial Sources of Economic Activity for SMEs
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 263-274, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności gospodarczej
Source of financing, Small business, Business financing with loans
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie każde źródło finansowania działalności gospodarczej jest równie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności mali i średni przedsiębiorcy decydują się na samofinansowanie, uważając zasoby własne za najbezpieczniejszą metodę prowadzenia działalności gospodarczej3, zaś bardziej złożone formy praktycznie pozostają poza zasięgiem tych podmiotów. Wybór konkretnej formy finansowania pociąga za sobą określone konsekwencje (płacone odsetki, konieczność udziału w szkoleniach czy wniesienia zabezpieczenia), stąd też przy projektowaniu gospodarki finansowej firm konieczna jest dogłębna znajomość specyfiki poszczególnych metod pozyskania kapitału. Celem publikacji jest przedstawienie kryteriów wyboru głównych źródeł finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz ocena ich atrakcyjności z punktu widzenia kapitałobiorcy. (fragment tekstu)

One of the major constraints of small and medium-sized enterprises is the capital barrier, therefore, entities seeking sources of funding are taking into consideration the charges, an accessibility and a flexibility of the sources of financing. The aim of the publication is to evaluate of attractiveness of the different financial sources of economic activity for SMEs and a description of the criteria used by SMEs for that evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk R, Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2007, t. 23, z. 2.
 2. Bretyn A., Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, red. M. Kunasz, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 3. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 4. Łach K, Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 687, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2005.
 5. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005.
 6. Molo M., Biegówka M., Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności, [w:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, wrzesień-listopad 2000.
 7. Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, nr 39.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 9. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 10. Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa 2001.
 11. Wolański R., Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
 12. Wstępna informacja o kondycji finansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2005 roku, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, NBP, Warszawa 2005.
 13. Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/791
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu