BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania podatkowe sponsoringu jako formy pozyskiwania kapitału
The Tax Conditions in the Contract of Sponsoring
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 275-284, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Sponsoring, Podatki, Kapitał, Mecenat
Sponsoring, Taxes, Capital, Patronage
Uwagi
summ.
Abstrakt
W globalnej gospodarce występują klasyczne sposoby pozyskiwania kapitału w formie wkładów właścicieli, kredytów, pożyczek, leasingu itp. Obok tradycyjnych form pojawiają się również alternatywne sposoby pozyskiwania środków potrzebnych na prowadzenie działalności. Przykładem takich mniej konwencjonalnych form jest sponsoring. Przyczyniać się on może do pozyskiwania środków finansowych przez różne podmioty, szczególnie instytucje non-profit, takiej jak fundacje, stowarzyszenia, jednostki publiczne, ale także osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Można wyróżnić liczne elementy systemu finansowego, wpływające na rozwój sponsoringu. Jednym z czynników oddziałujących na zwiększanie znaczenia sponsoringu jest system podatkowy. W Polsce nie należy on do najprostszych i najłatwiejszych do zastosowania. Z jednej strony rozwiązania podatkowe mogą mieć pozytywny wpływ na upowszechnianie sponsoringu, z drugiej zaś mogą się przyczyniać do tworzenia barier hamujących jego rozpowszechnianie się. Celem artykułu jest ocena wpływu przepisów podatkowych dotyczących sponsoringu na możliwość rozwoju tej formy pozyskiwania kapitałów. (fragment tekstu)

The scope of the sponsoring was given in the article. The main aims of this contract were described. The VAT provisions concerning sponsoring were presented. The influence of the income tax on the parties of the sponsoring contract was shown. The changes in the interpretations of the income tax concerning sponsoring were proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus R., Świadczenia stron umowy sponsoringu, cz.l: Świadczenia sponsora; cz. 2: Świadczenia sponsorowanego, "Gazeta Sądowa" 2007, nr 12.
 2. Adamus R., Istota sponsoringu, "Rejent" 2006, nr 1.
 3. Bortlik K., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Difin, Warszawa 2008.
 4. Datko M., Sponsoring, Strategia, Promocja, Komunikacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2003.
 5. Grabowski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
 6. Klisiński J., Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2008.
 7. Mańkowska A., Sponsoring i mecenat finansowy jako współczesna alternatywa dla reklamy telewizyjnej, [w:] Public relations w przedsiębiorstwie, red. D. Tworzydło, T. Solińskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 8. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Fundacja Commitment to Europe-Arts & Business, Warszawa2007.
 9. Samuelson P.,Nordhaus W.,Ekonomia,i.2, PWN, Warszawa2007.
 10. Sporek .T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2007.
 11. Stecki L., Sponsoring, Dom Organizatora, Toruń 2000.
 12. Strzelec D., Promocja i reklama - wątpliwości terminologiczne - konieczność zrewidowania znaczenia pojęć, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 5.
 13. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 17. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2008, Unimex, Wrocław 2008.
 18. Żbikowska A., Public relations, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/792
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu