BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjny program finansowania MSP - JEREMIE
Innovative Financing Program for Small and Medium Enterprises - JEREMIE
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 285-294, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Programy UE, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności gospodarczej, Pożyczki, Inicjatywa JEREMIE
EU programme, Micro-enterprise, Small business, Business financing with loans, Loans, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfiką rozwoju zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw jest bariera wygospodarowania w niezbędnych rozmiarach środków pieniężnych koniecznych do finansowania działalności bieżącej i przeprowadzania przedsięwzięć inwestycyjnych. Mimo wysokiej skłonności do oszczędzania, ograniczony zasób kapitałów własnych niekorzystnie wpływa na płynność finansową tych firm i nie pozwala realizować w niezbędnej skali programów inwestycyjnych. W tej sytuacji przedsiębiorcy muszą poszukiwać obcych źródeł finansowania a rola funduszy strukturalnych w niwelowaniu luki kapitałowej nabiera istotnego znaczenia. Celem artykułu jest przedstawienie roli mikrokredytu w świetle założeń programu JEREMIE jako nowej inicjatywy wspierającej rozwój przedsiębiorczości w Unii Europejskiej pomocnej w optymalnym wykorzystaniu środków strukturalnych. (fragment tekstu)

This article aims to highlight the role of microcredit in the light of the objectives of the JEREMIE program as a new initiative to support development of entrepreneurship in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment, Annex 1, COM(2007) 708 final/2.
 2. Bielawska A., Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Bruch M., World Poverty, Gotland University 2005.
 4. http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm-European Commission-Regional Policy Inforegio.
 5. http://www.eif.org/venture/resources/european_commission/gifl_gif2/index.htm-European Investment Fund - GIF 1 and GIF 2 windows.
 6. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/aktualnosci/strony/jeremie_240310.aspx.
 7. Kurowska M., Wzrost gospodarczy a czynniki ograniczające rozwój segmentu MSP, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 8. Matusiak B., Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich firm, [w:] Kto tworzy miejsca pracy, red. J. Klich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 9. Mikrokredyt - panaceum na ubóstwo świata czy sposób zarabiania na ubogich, "Polityka", 12.01.2009.
 10. Yunus M., What is microcredit?, http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content &task=view&id=28&Itemid=108.
 11. Paxford B., Uczciwsza twarz bankowości, BANK, 09.03.2009.
 12. Rezwan A., Dr. Yunus gets the nobel prize, "The 3rd world view", 10.01.2006.
 13. System gwarancji dla MSP - Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 20072013, COM (2005) 121 końcowy, Bruksela 06.04.2005.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807, art. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/789
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu