BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podatkowe aspekty franchisingu jako formy finansowania przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce
The Tax Conditions in the Contract of Franchising as the Form Of Financing the Enterprises in the Global Economy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 295-307, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Franchising, Umowa franchisingowa, Opodatkowanie
Franchising, Franchising contract, Taxation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Franchising to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, który doskonale funkcjonuje w krajach wysoko rozwiniętych. Systemy franchisingowe są tworzone od lat nie tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Australii, lecz także w krajach Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Od lat 90. XX w., po dokonaniu transformacji ustrojowej, franchising zdobywa popularność również w Polsce. Franchising jako forma finansowania obcego umożliwia uzyskanie dostępu do rynku przez niedokapitalizowane przedsiębiorstwo w wyniku otrzymania zezwolenia na udział w działalności renomowanej firmy. Franchising polega na rozszerzaniu rynków zbytu przez podmiot zwany franczyzodawcą (organizatorem sieci) w wyniku powierzenia prowadzenia jednolitych jednostek podmiotom zwanym franczyzobiorcami. (fragment tekstu)

The scope of the franchising was given in the article. The history and origin of the franchising as the form of financing the enterprises was presented. The main features and kinds of this contract were described. The financial aspects of the franchising contract were given. The VAT provisions concerning franchising were presented. The influence of the income tax on the franchisee was shown. The changes in the interpretations of the income tax concerning sponsoring were proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagan-Kurluta K., Umowa franchisingu, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Bortlik K. i in., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Difin, Warszawa 2008.
 3. Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, www.franchising.pl.
 4. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2010.06.24, sygn. ITPBl/415-378/10/Ak, www.sip.gov.pl.
 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2010.10.13, sygn. IPPP3/443-633/10-4/MG, www.sip.gov.pl.
 7. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2010.12.09, sygn. IPPPl/443-978/10-5/PR, www.sip.gov.pl.
 8. Jamroży A., Podatek dochodowy od osób prawnych, Franczyzing - aspekty prawno-podatkowe, "Doradca Podatnika" 2004, nr 32.
 9. Korczyńska K., Akty prawne regulujące umowę franczyzową, www.franchising.pl, 15.01.2008.
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008, red. J. Marciniuk, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 11. Pokorska B., Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2002.
 12. Stecki L., Franchising, TNOiK, Toruń 1994.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami.
 15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami.
 16. Wowra J., Podatek dochodowy od osób prawnych, Opłaty franchisingowe, "Doradca Podatnika" 2006,nr 17-18.
 17. Wyrok z dnia 29 lutego (sygn. akt I SA/Łd 88/98), [w:] R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów W podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław 2007.
 18. www.franchising.pl.
 19. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2008, Unimex, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/790
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu