BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żakiewicz Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Ekonomia a wolność człowieka
Economy and Freedom
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 15-25, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Ekonomia, Etyka, Wartości i normy etyczne
Economics, Ethics, Value and ethical norms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prof. Mordechaj Roshwald, uczeń filozofa dialogu Martina Bubera z Jerozolimy, wygłosił wiosną w Gdańsku wykład "Tolerancja, pluralizm, prawda", położył w nim nacisk na trzy elementy łączące naszą obecną kulturę społeczną i polityczną: tradycję biblijną, filozofię klasyczną z uwzględnieniem myśli Arystotelesa oraz nowożytny dorobek anglosaskiej myśli politycznej związanej z najstarszą tradycją parlamentarną. Mordechaj Roshwald jest znany w krajach anglosaskich z obecnie przygotowywanej do druku w Polsce książki: "Modern Technology. The promise and the menace". Autor artykułu rozwija temat, zastanawiając się nad obecną rolą takich pojęć jak: sprawiedliwość, wolność, lojalność, polityka, przejrzystość, sumienie - serce, moralność. Pojęć, które odnajdujemy w Biblii, filozofii greckiej Arystotelesa i Platona, u nowożytnych filozofów T. Hobbesa. J. Locke'a, A. de Tocqueville'a, J. Benthama czy współczesnych L. Kołakowskiego, J. Bocheńskiego, T. Ślipko, St. Kowalczyka. W końcowym fragmencie artykułu autor, opierając się na klasycznej definicji polityki - greckiej - polis, politeja, przywołuje fragmenty tekstu z wiosny 2003 roku prezydenta Republiki Czech Vaclava Havla, "Rachunek Wolności", poświęconego refleksji nad sprawowaniem odpowiedzialnej władzy. (abstrakt oryginalny)

Prof. Mordechaj Roshwald, who is a student of Marin Buber of Jerusalem, gave a lecture entitled "Tolerance, Pluralism, and Truth" in Gdańsk in April 2010. In his speech he put emphasis on three elements which modern western civilization is built on. These elements are: the tradition of the Holy Bible, the philosophy of ancient Greeks, the works of Aristotle included, and the Anglo-Saxon parliamcntary tradition. Mordechaj Roshwald is well - known in Anglo-Saxon countries for a book entitled "Modern Technology. The Promise and the Menace", which will be published in Poland. The author of the article focuses on the role the notions such as justice, freedom, loyalty, politics, clarity, conscience, and morality play in contemporary world. Ali these notions can be found in the Bible and in the works of Aristotle, Plato, T. Hobbes, J. Locke, A. de Tocqueville, J. Bentham, L. Kołakowski, J.M. Bocheński, T. Ślipko and St. Kowalczyk. In the final part of the article the author, using a classic definition of politics, i.e. Greek polis-politeja, refers to the text written in 2003 by Vaclav Havel, the president the Czech Republic. This text is devoted to the idea of holding power responsibly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (1996), Etyka Nikomachejska, tom 5, PWN, Warszawa.
 2. Bocheński J. M. (1992), Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań.
 3. De Tocqueville A. (1976), O demokracji w Ameryce, tom 2, ZNAK, Warszawa.
 4. Havel V. (2003), Rachunek Wolności, "Gazeta Wyborcza", 9-10 sierpnia.
 5. Hobbes T. (1954), Lewiatan, PWN, Warszawa.
 6. Lem S. (1990), Wywiad, "Odra" nr 6, czerwiec, Wrocław.
 7. Lis S. (2004), Sprawiedliwość wymienna a zasady i strategie sprawiedliwości politycznej w myśli filozoficznej Otfrieda Hoffego, [w:] Filozofia pochylona nad człowiekiem, red. Balawejder E., Wydawnictwo KUL, Lublin.
 8. Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa.
 9. Machiavelli N. (1972), Książę, PWN, Warszawa.
 10. Pipes R. (1994), Rewolucja Rosyjska, PWN, Warszawa.
 11. Pratley P. (2000), Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa.
 12. Roshwald M. (2010), Tolerancja, pluralizm, prawda, wykład z 29 kwietnia wygłoszony w Bibliotece Gdańskiej PAN w ramach Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.
 13. Sztompka P. (2002), Socjologia, ZNAK, Kraków.
 14. Ślipko T. (2005), Zarys etyki szczegółowej. Etyka społeczna. Wprowadzenie, tom 2, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu