BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Wpływ reklamy na wybrane grupy społeczne
The Impact of Advertising on Selected Social Groups
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 43-53, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Reklama, Psychologia reklamy, Decyzje konsumenckie
Advertising, Psychology of advertising, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reklama jako jedna z form prezentacji zdominowała i uzależniła od swojej atrakcyjności wielkość sprzedaży. Jest wszechobecna i często nachalna. Nad jej konstrukcją pracują fachowcy z różnych dziedzin, wykorzystując demagogię, retorykę, psychologię, socjologię w celu manipulacji. W historii można by wymienić zaledwie kilkadziesiąt postaci, którym się to udało zrobić na masową skalę. Najczęściej byli to charyzmatyczni lub medialni: politycy, wodzowie, dyktatorzy, artyści, filozofowie, twórcy mody itp. Oddziaływanie na człowieka będzie silniejsze wówczas, gdy odpowiednio dobrany zostanie bodziec powodujący emocje związane ze zmianą stanu posiadania. Człowiek jest bezbronny wobec nachalnej reklamy i w wielu przypadkach nie potrafi odróżnić, kiedy jest ona prawdą a kiedy fałszem, machinalnie zapamiętując różne treści przez powtórzenia, często wbrew swojej woli. Reklama pokazuje przeważnie świat nierzeczywisty, co powoduje rozdźwięk zwany dysonansem poznawczym. Relatywizacja wartości, której wszyscy jesteśmy świadkami, jest w pewien sposób przyśpieszana przez wszechobecną reklamę. Symbole religijne, erotyzm, okrucieństwo coraz częściej pojawiają się w mediach, powodując zobojętnienie i coraz mniejszą wrażliwość widza. Zmuszają twórców reklamy do sięgania po coraz wymyślniejsze środki wyrazu, które, zaskakując czy szokując, mają wyróżnić jeden produkt spośród podobnych. Pojawiająca się kolorowa, bajkowa reklama przenosząca nas w inne wymiary pobudza naszą wyobraźnię, kreatywność i budzi emocje, pozbawiając nas obojętności. (abstrakt oryginalny)

The advertising as one of the forms of presentation has dominated and made sale volume from its attractiveness. It is ubiquitous and often intrusive. Its construction is prepared by professionals of the various fields, using demagogy, rhetoric, psychology, sociology for manipulation. In the history of the world, only some person, who made it on a mass scale, can be mentioned. Most of there were charismatic or media: politicians, chiefs, dictators, artists, philosophers, writers, fashion, etc. The influence on the human will be stronger when the proper factor will be selected, stimulating the emotions associated with changing the ownership status. The human is defenseless against brazen advertising and in many cases he cannot distinguish when it is true and when it is false, by remembering the different content of the repetition, often against his will. The advertising mostly shows world unreal. It is the cause of cognitive dissonance. The relativization of the values, which we all are witnesses, is in some way accelerated by the ubiquitous advertising. Religious symbols, erotica cruelty increasingly appear in the media, causing the neutralization and less sensitivity of people. They force advertising creators to reach for more strange means of the expression (shocking and surprising), which ought to distinguish one product from the similar. The color, fairytale advertising, carries us in other dimensions and stimulus our creativity and raises emotions, thereby depriving us indifference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bralczyk J. (red.) (2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, Warszawa.
  2. Gadacz T., (2009), Filozofia XX wieku, 1.1, II; Znak, Kraków.
  3. Gadacz T., Problem zła w filozofii Józefa Tischnera, Instytut Myśli Józefa Tischnera, http://www.tischner.org.pl/artykulym.php?aid=29
  4. Gerrig R.J., Zimbardo Ph.G., (2008). Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
  5. Kotakowski L., (1999), Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków.
  6. Platon, (2007), Eutyfron Obrona Sokratesa Kriton Fedon Uczta, (Objaśnienia tłumacza W. Witwicki), Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.
  7. Słownik języka polskiego (1981), PWN, Warszawa.
  8. Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R., (2004), Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  9. Tischner J., (1999), Filozofia dramatu, Znak, Kraków.
  10. Wikipedia, dysonans poznawczy, dostępny w Internecie: http://wikipedia.org/wiki/ Dysonans poznawczy, dostęp 10 września 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu