BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruszewski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Architektura systemu finansowego stery euro w fazie stabilizacji pokryzysowej - podmioty i procedury
Architecture of the Financial System of Euro Zone in the Period of Post-crisis Stabilization - Institutions and Procedures
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 107-118, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Strefa euro, Sytuacja gospodarcza, Kryzys finansowy, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego
Eurozone, Economic situation, Financial crisis, Monetary Policy of the ECB
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Globalne wstrząsy kryzysowe na rynkach finansowych w istotnym zakresie zmodyfikowały uwarunkowania i procedury kształtowania stabilności finansowej w strefie euro. Główny obszar interwencyjnej stabilizacji, czyli zasilanie międzybankowego rynku pieniężnego w płynność operacjami refinansującymi, to jeden z głównych instrumentów polityki monetarnej. Stabilność finansowa uwarunkowana jest jednocześnie potrzebą wypracowania nowych uregulowań i procedur w monitorowaniu transformacji impulsów kryzysowych i zarządzania kryzysem generowanym przez międzynarodowe rynki finansowe. Chroniczna i głęboka nierównowaga w sferze finansów publicznych grupy gospodarek strefy euro, w warunkach powrotu oddziaływania tradycyjnych impulsów presji inflacyjnej (efekt bazy, szoki podażowe generowane podwyżkami cen surowców na rynkach światowych), ogranicza możliwości wycofywania się przez EBC z uregulowań i instrumentów stabilizacyjnych wprowadzonych w Eurosystemie po wybuchu drugiej fazy kryzysu w 2008 r. Strategia wyjścia (exit strategy), czyli powrót do tradycyjnej formuły celu i instrumentów w polityce monetarnej możliwy jest w warunkach przywracania równowagi w finansach publicznych, a także nowych reguł zarządzania ryzykiem systemowym. (abstrakt oryginalny)

The global crisis turbulences have decidedly modified conditions and procedures of the financial stability in the euro zone. To the main directions and instruments of the stabilisation belong in this situation u.o. the refinancing operations of the European Central Bank and the open market operations. Some of them are defined like "unconventional" and "temporary", The financial stability depends also on new rules and procedures in monitoring of crisis impulses in financial markets and crisis management. Chronic and deep imbalances in the public finances in euro zone, under return of traditional inflationary impulses (f.e., soaring of commodity prices in the world market, second - round - effect, so called "basis effect") make the reducing of temporary introduced in 2008 stabilising instruments, rules and procedures impossible. The exit strategy in the monetary policy depends on stability in public finances and new rules in macro - prudential systemic risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Afonio A., Expansionary fiscal consolidations in Europe, ECB Working Paper, 2006, nr 675
  2. Biuletyn Miesięczny EBC, Marzec 2010. www.ecb.int
  3. Biuletyn Miesięczny EBC, czerwiec 2010. www.ecb.int
  4. Labour supply and employment in the euro area countries - developments and challenges, ECB Occasional Paper, 2008, nr 87.
  5. Non-standard Monetary Policy: Five Questions About the Exit, Speech by Jose Manuel Gonzales- Paramo, Member of the Executive Board of the ECB, London, 6 November 2009.
  6. Risk and Monetary Policy, Remarks by Jean - Claude Trichet, President of the ECB, Stanford, 12 March 2010.
  7. Weber A., Herausforderungen der Finanzkriese für die Geldpolitik, Mannheim, 20. April 2010. www.bundesbank.de
  8. Zeitler F.-Ch., Welche Lehren ziehen wir aus der Finanzkriese? Politische Akademie, Tutzing, 12. Marz 2010. www.bundesbank.de
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu