BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie : Studium przypadku
Determinants of Client Oriented Processes in Local Governments. Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 217, s. 54-62, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Gmina, Zarządzanie gminą, Przewaga konkurencyjna, Orientacja na klienta
Process management, District, District management, Competitive advantage, Costumer orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne procesy konkurencyjne wymagają uwzględnienia perspektywy klienta w bieżącej działalności organizacji, również samorządowych. W artykule przestawiono sposoby monitorowania zmieniających się potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Należą do nich: wprowadzanie systemu ISO wraz z zarządzaniem procesowym, komunikacja z klientem na poziomie obligatoryjnym, uzupełniającym oraz promocyjnym. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wielkopolskiej gminie Śrem, które wskazują jednoznacznie, że duży wpływ na rozwój i działanie organizacji ma wiele dokumentów prawnych obowiązujących w gminie. Należą do nich np. Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. (abstrakt oryginalny)

Today the competition process requires from the organizations to take into consideration the perspective of a client in their daily activities. It concerns business organizations as well as local governments. In the article the way to monitor such requirements has been presented. They are: introducing ISO norms with the process management, communication with the clients on obligatory, supportive and promotional level. Moreover, the results of research have shown that there are a lot of documents in local governments which are of a great importance as for the processes and possibilities to develop in an economic and social way. Such a document is for example The Strategy of Social and Economic Development and Long Term Investment Plan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 2. Bińkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2009.
 3. Bobera J., Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2004.
 4. Budzyńska A. i in., Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; http://www.slaskie.pl/ STRATEGIA/strat_L.pdf (10.06.2011).
 5. CBOS BS/39/2010: Ocena Instytucji Publicznych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/ K_039_10.PDF (10.06.2011).
 6. Cieśliński W., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Flieger M., Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, Wrocław 2007.
 8. Flieger M., Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2009.
 9. Grudzewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 10. Jabłoński A., Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 11. Jon P., Local Governance in Western Europe, Sage Publications, London 2001.
 12. Księga Jakości Urzędu Gminy Czernica,, http://bip.czernica.pl/files/fck/100/file/ISO/ksiega_jakosci/ Ksiega_jakosci.pdf (11.06.2011).
 13. Księga Jakości Urzędu Miejskiego w Śremie, wydanie 13, 9.05.2011.
 14. Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, AGH, Warszawa 2004.
 15. Nowak J., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 16. Norma ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością - wymagania, PKN, Warszawa 2001.
 17. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 18. Raport II, Orientacja na klienta, Gmina Słupsk - nowa jakość, nowe możliwości, s. 3-4; http://www. nowajakoscnowemozliwosci.eu/reports/Raport_2.pdf (10.06.2011).
 19. Stabryła A., Identyfikacja procesów jako studium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 20. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu