BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielenia-Grajewska Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polifoniczność kultury organizacyjnej i jej rola w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firm
The Polyphonicity of Organizational Culture and its Role in Creating Company's Competitive Advantage
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 233-243, bibliogr. 57 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Przewaga konkurencyjna, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Organisational culture, Competitive advantage, Communication in organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia polifoniczności kultury organizacyjnej w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Kultura danej firmy może być właściwie kształtowana tylko dzięki prawidłowej komunikacji na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym. Komunikacja zaś jest bardzo ważna dla kierujących organizacjami i traktowana przez nich jako efektywne narzędzie strategiczne determinujące pozycję firmy na rynku. Warto więc zwrócić uwagę na rolę komunikacji korporacyjnej, będącej elementem kultury organizacyjnej w determinowaniu przewagi konkurencyjnej. W tej pracy zostanie podjęta próba wykazania jak kultura organizacyjna i szeroko pojmowany dyskurs korporacyjny, zarówno na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym, wpływają na sukces lub porażkę organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to stress how important is the polyphonicity of organizational culture in determining a company's competitive advantage. The culture of a given company can be created only by means of proper internal and external communication. Communication as such is very important for managers since it is an effective strategic tool used to influence the market position. Thus, in this paper an attempt will be made to discuss the role of communication, being an element of organizational culture, in creating and sustaining competitive advantage. The author will discuss how organizational culture and corporate discourse determine the success or failure of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson, M. i Sveningsson, S. (2008), Changing organizational culture: cultural change work in pro-gress, Abingdon, Routledge.
 2. Armbriister, T. (2005), Management and organization in Germany, Ashgate Publishing Limited, Aldershot.
 3. Asif, F. (2010), Discourses in organizational culture: bank managers and employees perceived relation-ships and performance, [w:] Organizational Culture, Business-to-Business Relationships, and Inter-firm Networks, red. A.G. Woodside, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 4. Asuncion-Lande, N.C. (1999), English as the dominant language for intercultural communication: re-flections for professional in cultural meetings, [w:] Intercultural Communication: A Reader, red. L.A. Samovar, R.E. Porter and E.R. Mc Daniel, Wadsworth Publishing, Westport.
 5. Bielenia, M. (2008), Economic discourse in the modem world. A sociolinguistic perspective on globalized companies, [w:] Meeting Global Challenges. Working Papers. Institute of International Business, red. K. Żołądkiewicz i T. Michałowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 6. Bielenia-Grajewska, M. (2010a), Rola kultury organizacyjnej w okresie zmian, [w:] Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. A. Antonowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Bielenia-Grajewska, M. (2010b), Rola tożsamości organizacyjnej w kreowaniu komunikacyjnych zachowań korporacyjnych. Typ kultury organizacyjnej a dialogowość pracowników, [w:] Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk i A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Bielenia-Grajewska, M. (2010c), The linguistic dimension of expatriatism - hybrid environment, hybrid linguistic identity, [w:] European J. Cross-Cultural Competence and Management, nr. 2/3.
 9. Boisot, M. (1999), Knowledge assets: securing competitive advantage in the Information economy, Oxford University Press, Oxford.
 10. Boyacigiller, N., Beechler, S., Taylor, S. i Levy, O. (2004), The Crucial Yet Illusive Global Mindset, [w:] The Blackwell handbook of global management: a guide to managing complexity, red. H.W. Lane, Blackwell Publishing, Oxford.
 11. Brenton, A.L. i Driskill, G.W. (2010), Organizational Culture in Action. A Cultural Analysis Workbook, Sage Publication Inc, Thousand Oaks, CA.
 12. Cameron, K.S. i Quinn, R.E. (2006), Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework, John Willey & Sons, San Francisco, CA.
 13. Champoux, J.E. (2010), Organizational Behavior: Integrating Individuals, Groups, and Organiza-tions, Taylor & Francis, Abingdon.
 14. Clegg, S. Kornberger, M. i Pitsis, T. (2005), Managing and organizations: an introduction to theory and practice, SAGE, Londyn.
 15. Dawson, Ch.S. (2010), Leading Culture Change: What Every CEO Needs to Know, Stanford University Press, Stanford.
 16. Ditzel, U. (2007), Cultural Differences in Business Life - Understanding German and American Business Culture, GRIN Verlag, Norderstedt.
 17. Drucker, P.F. (2007), The Essential Drucker, Elsevier, Oxford.
 18. Gesteland, R.R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Grant, R.M. (2005), Contemporary strategy analysis, Blackwell Publishing, Malden, MA.
 20. Hannerz, U. (1996), Transnational connections: culture, people, places, Routledge, London.
 21. Hannerz, U. (2005), Scenarios for Peripheral Cultures, [w:] The Global History Reader, red. M. Bruce i A. Iriye, Routledge, New York.
 22. Hill, Ch. i G. Jones (2009), Strategic Management Theory: An Integrated Approach, South-Western Cengage Learning, Mason OH.
 23. Hoffman, Ch. (2000), The spread of English and the growth of multilingualism with English in Europe, [w:] English in Europe: The Acquisition of a Third Language. Bilingual Education and Bilingualism, 19, red. J. Cenoz i U. Jessner, Multilingual Matters Limited, Clevedon.
 24. Hofstede, G. (2005), Culture and Organizations: Software for the Mind, McGraw Hill, Nowy Jork.
 25. Hofstede, G. i Hofstede, G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Graham, F. (2003), Inside the Japanese Company, Routledge Curzon, Londyn.
 27. Inda, J.X. i Rosaldo, R. (2008), The anthropology of globalization: a reader, Blackwell Publishing, Malden, MA.
 28. Jain, N.K. (2005), Organisational Behaviour, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi.
 29. Jemielniak, D. (2008), Praca oparta na wiedzy: praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 30. Kopp, R. (2003), The rice-paper ceiling. Breaking through Japanese Corporate Culture, Stone Bridge Press, Berkeley, CA.
 31. Kotter, J.P. i Heskettt, J.L. (1992), Corporate culture and performance, The Free Press, New York.
 32. Krzyworzeka, P. (2008), Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna, w Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 33. Lull, J. (2001), Introduction. Why the Communication Age? [w:] Culture in the Communication Age, red. J. Lull, Routledge, London.
 34. Marquardt, M.J. i Berger, N.O. (2000), Global Leaders for the Twenty-First Century, State University of New York Press, New York.
 35. McGovern, G. i Norton, R. (2002), Content critical: gaining competitive advantage through high-quality Web content, Pearson Education, Harlow.
 36. Misiak, W. (2004), Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 37. Mitchell, Ch. (2000), A short course in international business culture. Building your International business through cultural awareness, World Trade Press, Novato, CA.
 38. Mitroff, I.A. i Alpaslan, M.C. (2003), Przygotuj się na katastrofę, [w:] Harvard Business Review, Listopad 2003.
 39. Molendowski, E. i Polan, W. (2007), Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państw, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa.
 40. Moran, R.T., Harris, P.R i Moran, S.V. (2004), Managing cultural differences: global leadership strategies for the 21st century, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 41. Murmann, J.P. (2003), Knowledge and competitive advantage: the coevolution of firms, technology, and national institutions, Cambridge University Press, Cambridge.
 42. Navarro, P. (2009), Always a winner!: finding your competitive advantage in an up and down economy, John Willey & Sons, Hoboken.
 43. Nilsson, F. i Rapp, B. (2005), Understanding competitive advantage: the importance of strategic congruence and integrated control, Springer, Berlin Heidelberg.
 44. Oleksiejuk, A. (2007), Problemy organizacji: materiały do studiowania, Wydawnictwo Key Text. Warszawa.
 45. Pascale, R.T. i Athos, A.G. (1986), The Art of Japanese Management, Penguin Books, Londyn.
 46. Pedersen, P.M., Parks, J.B., Quarterman, J. i Thibault, L. (2010), Contemporary Sport Management, Human Kinetics, Champaign, IL.
 47. Pfeffer, J. (1995), Competitive advantage through people: unleashing the power of the work force, Harvard Business School, Boston, MA.
 48. Porter, M.E. (1985), Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new introduction, The Free Press, New York.
 49. Prahalad, C.K. (2009), Creating Experience: Competitive Advantage in the Age of Networks, [w:] The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World, red. P.R. Kleindorfer, P.R., Y. Wind, Y. i R.E. Gunther, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
 50. Schein, E.H. (1989), The Role of the Founder in Creating Organizational Culture, [w:] Readings in Managerial Psychology, red. J.J. Leavitt, L.R. Pondy i D.M. Boje, University of Chicago Press, Chicago.
 51. Schein, E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, John Willey &Sons, San Francisco CA.
 52. Schmidt, P.L. (2007), Understanding American and German business cultures: a manager's guide to the cultural context in which American and German companies operate, Meridiam World Press, Düsseldorf.
 53. Serradell López, E. i Grau Alguero, C. (2010), Subcultures in Large Companies: An Exploratory Analysis, [w:] Organizational, Business, and Technological Aspects of the Knowledge Society: Third World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2010, Corfu, Greece, September 22-24, 2010, Proceedings, red. M.D. Miltiadis Lytras, P. Ordonez De Pablos, A. Ziderman, A. Roulstone, H. Maurer i J.B. Imber, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 54. SulI, D. N. (2002), Why Good Companies Go Bad, [w:] Harvard Business Review on Culture and Change, Harvard Business School Publishing Corporation.
 55. Tietze, S. Cohen, L. i Musson, G. (2003), Understanding organizations through language, SAGE Publications Ltd, London.
 56. Turkman, I. i Berge, Z.L. (2010), Preserving Trust While Downsizing, [w:] The 2011 Pfeiffer Annual: Training, red. E. Biech, John Willey&Sons, San Francisco, CA.
 57. Yoshimura, N. i Andersen, P. (1997), Inside the Kaisha. Demystifying Japanese Business Behavior, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu