BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Rola fuzji i przejęć w gospodarce światowej
The Role of Mergers and Acquisitions in the Global Economy
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 269-282, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw, Gospodarka światowa
Mergers and acquisitions, Consolidation of companies, World economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fuzje i przejęcia są potężnymi narzędziami strategicznymi przedsiębiorstw, które są stosowane do ich powiększania i przekształcania. Postępujące procesy globalizacji i integracji gospodarki światowej spowodowały wzrost wartości transakcji fuzji i przejęć pod koniec XX wieku. Umowy w tym zakresie zawierały przedsiębiorstwa głównie z krajów wysoko rozwiniętych tj. UE, USA. Trudne warunki ekonomiczne wynikające z kryzysu finansowego w 2008 roku osłabiły dynamikę procesów przejmowania i łączenia się przedsiębiorstw w skali międzynarodowej. Jednak procesy fuzji i przejęć są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły kooperować i konkurować w skali globalnej. Dlatego też prognozuje się wzrost liczby transakcji fuzji i przejęć. (abstrakt oryginalny)

Mergers and acquisitions (Ms&As) are powerful and strategic tools of companies, which are used for their expansion and conversion. The progressive processes of the globalization and integration of the world economy has increased the value of mergers and acquisitions in the late twentieth century. Such agreements include companies especially from the developed countries i.e. EU, USA. Difficulties in the world economy caused by the financial crisis in 2008, have undermined the dynamic process of mergers and acquisitions. However, mergers and acquisitions are the essential forms that companies can co-operate and compete globally. For that reason, we forecast the increase in the number of mergers and acquisitions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P. (2008), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 2. Czechowiecz T., Piecek G. (2001), Analiza motywów realizacji przez przedsiębiorstwo transakcji fuzji i przejęć, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916, Wrocław.
 3. DealWatch Emerging Europe M&A Report 2010, ISI Emerging Markets, http://www.securi-ties.com/products/dealwatch.html, [dostęp 01.02.2011].
 4. Frąckowiak W. (2009) Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Hill Ch.W.L. (2009), International Business, Competing in the global market place, McGrew Hill, New York.
 6. Karaszewski W. (2003) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń.
 7. Koralewski M. (2009), Krajowe i trans graniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 8. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa.
 9. Rankine D., Howson P. (2008), Przejęcia. Strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 10. Rymarczyk J. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 11. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa.
 12. United Nations (2010), World Investment Report. Investing in a low-carbon economy, United Nations, New York and Geneva.
 13. http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=3277&lang=l, [dostęp: 03.12.2010]
 14. http://stats.unctad.org/FDI/, [dostęp: 10.08.2010]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu