BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007
Economics Journals: Analysis of Interaction and Impact in the Period 2003-2007
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2010, vol. 51, s. 57-73, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Metody bibliometryczne, Informacja naukowa, Ewaluacja, Piśmiennictwo naukowe
Bibliometric methods, Scientific information, Evaluation, Scientific literature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyników analizy cytowań z czterech głównych polskich czasopism ekonomicznych: "Banku i Kredytu", "Ekonomisty", "Gospodarki Narodowej", "Przeglądu Statystycznego". W szczególności chcemy poznać czasopisma, które najsilniej wpływają na autorów publikujących w badanych czasopismach. Czy są to raczej czasopisma polskie? Które z czasopism zagranicznych inspirują najsilniej? Czy korpus czasopism, do których odwołują się polscy ekonomiści jest podobny czy zdecydowanie różny od korpusu czasopism cytowanych w ekonomicznym piśmiennictwie naukowym w świecie? Wreszcie: czy badane czasopisma o jednakowej liczbie punktów za publikację wykazują ten sam stopień oddziaływania? Analizę przeprowadzono na 28 410 przypisach bibliograficznych z wszystkich artykułów z badanych czasopism, opublikowanych w latach 2003-2007. (...) Zastosowane metody badawcze należą do metod bibliometrii. W pracy wykorzystywać będziemy metody bibliometrii klasycznej, opisujące wpływ badanych obiektów mierzony za pomocą list frekwencyjnych i wskaźników oraz bibliometrii strukturalnej (analiza powiązań bibliograficznych, analiza współcytowań, grupowanie wyodrębnionych obiektów z wykorzystaniem analizy skupień). (fragment tekstu)

As the main channels of disseminating research, the scientific journals (especially international ones) are often the subject of analysis. The automated information systems designed by experts in the field of scientific information effectively facilitate the surveys. A similar analysis for national journals was not feasible for years, due to insufficient automation and contents of national scientific information systems. In Poland (as in many other countries where English is not dominant language in economics), academic periodicals in economics are main publication forum and remain unknown to foreign researches. It is interesting to survey these national journals, especially after 1989. Polish journals in economics were chosen therefore as the subject of the study. They have been analyzed with the support of the databases of the Main Library of the University of Economics in Cracow (UEK). The analysis of four journals in economics ("Bank i Kredyt" - "Bank and Credit", "Ekonomista", "Gospodarka Narodowa" - "National Economy" and "Przegląd Statystyczny" - "Statistical Review") during the years 2003-2007 was carried out for: a) the evaluation of their own impact on the rest of journals indexed in UEK databases; b) the evaluation of other journals impact on the journal surveyed; c) finding to what extent journals cited by economists in Polish journals are similar to those cited in international economics journals indexed in RePEc and SCOPUS databases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollen J., Van de Sompel H., Hagberg A. Chute R. 2009. A principal component analysis of 39 scientific impact measures, [online] [dostęp 3 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0902/0902.2183vl.pdf.
  2. Glanzel W. 2003. Bibliometrics as a research field. A course on theory and application of bibliometric indicators. Course Handouts, [on-line], [dostęp 3 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.norslis.net/2004/Bib_Module_KUL.pdf.
  3. Harzing A.-W.K., van der Wal R. 2007. Comparing the Google Scholar H-index with the ISI Journal Impact Factor, [w:] Prof. Anne-Wil Harzing [online], [dostęp 3 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.harzing.com/h_indexjournals.htm.
  4. Tahai A., Meyer M.J. 1999. A revealed preference study of management journals direct influences. Strategic Management Journal, 20, 279-296.
  5. Varian H.R. 2005. Mikroekonomia: kurs średni. Ujęcie nowoczesne. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu