BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Radosław S. (Polskie Towarzystwo Religioznawcze we Wrocławiu)
Tytuł
Kika uwag postmodernisty na temat dzisiejszych nierówności
Some Notice Man of Postmodernity about Topic Present Inequalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 29-38, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Postmodernizm, Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Globalizacja, Państwo opiekuńcze
Postmodernism, Social inequality, Social-economics inequality, Globalization, Welfare state
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autor opisał swoje odczucia związane z postmodernizmem, wolnością oraz globalizacją. Przedstawił czym dla niego jest postmodernizm, czy wolny rynek, swoboda obrotu kapitałem i to co ma wartość jest obecnie najważniejsze, omówił pojęcie wolności w dzisiejszym świecie oraz aspekty procesu globalizacji. Na koniec przedstawił pojęcie "welfare state" czyli "opiekuńczego państwa".

Postmodernity is answer of the present day metanarrative onto crisis. Apotheosis of end, unideological of today's world intellectual chaos completed: language of emptiness, agony of great emotion, end of Utopia they create postmodernity mentality. To this come at, sentence F. Fukuyama, pessimism of spirit of epoch. Deconstruction of everybody of hitherto having exit notions, theory, rules and explanations stands up basic method of description. Increasing subjectivism and cult of individualism are strengthened by general freedom of choice and tyranny of possibility additionaly. But right of demaned and supply can not translate all and to describe (V. Havel). P. Ricoer is careful, that fall of comunism and break down of planned economy brought on one hand breath of air of freedoms and democracy, but from second caused callousness and lack of campassion for weak throw over whetter wrong. She started to dissappear in fast pace of any connected thought from "bonum communae". Between democracy, and free market in extradition "laissez faire" exists of principle difference. Free market creates stratyfications, aiming simultaneously to concentration of resources. Democracy this dispersal and "egalitaire". Present cult of economy, have in itself many elements from primitive magic and animism, it possesses clear accents of fundamentalism. Speak about this G. Soros, L. C. Thurow, J. Gray whether E. Luttwak. Composition of democracy and free market general dilemma give birth deconstruction simultaneously today (shew by A. Toffler):by any chance classic economy should not change one's priorities and points of refer also. It has for to occupy in one's reflection first of all elements of urestricted supplies - knowledge and to give up from priority of limited supplies - work and capital. Process of globalisation is essential of deepening existing inequality unusually. It runes she in three planes on which experts form social matters, intellectuals, economists whether politicians turn attention. We fovour following sphere of unification: globalisation of capital, idea, in thinks, people and markets of goods; globalisation of violence, crime, mafia and "grey zone"; globalisation of poverty. Essential is globalisation also (behind help of media and advertisements) infantile consumption (B. R. Barber). This peculiar comprehended cult driving increase of profits megacorporation is. This process hugging globalisation did not becom market of capital, work commodities absolutely sedate through analogous relate transformations of democratic institution and civil (this this institutions limited and they civilized capitalism behind democratic in indywidual recognised countries). At present meanwhile state as from of organization of social of social life weakens cleary. Lack is however special decisive centre in scale of being world requivalent of state from age XX. They multiply however existences (in world scale) no issue from democratic choice, and have owerpowering on rye tens whether people of hundreds milions. In threatens into decided way democratic order. At present functioning system is so anarcical, chaotic and accidental. This threat carriers for democracy as myself capitalistic system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 1997.
 2. Baudrillard J., Ameryka, wyd. Sic !, Warszawa 2001.
 3. Baudrillard J., Rozmowy przed końcem, wyd. Sic!, Warszawa 2001.
 4. Baumann Z., Globalizacja, wyd. PIW, Warszawa 2000.
 5. Baumami Z., Ponowoczesność jako źródło cierpienia, wyd. Sic !, Warszawa 2000.
 6. Czarnecki R. S., Wolność a infantylny nawrót animizmu, [w:] Edukacja wobec wartości, redakcja naukowa Kojko! J. i Przybysz P. J., wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2002.
 7. Dyskusja między Ricoerem P., a Rocardem M., [w:], Esprit, ze stycznia 2001; przedruk, "Gazeta Wyborcza", z dn. 20-21.04.2002.
 8. Fukuyama F., Koniec historii, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 9. Fukuyama F, Wielki wstrząs, wyd. Politeja, Warszawa 2000.
 10. Gray J., Dwie twarze liberalizmu, wyd. Aletheia, Warszawa 2001.
 11. Howsbawm E., Wiek skrajności, wyd. Politeja, Warszawa 1999.
 12. Huntington S. P, Zderzenie cywilizacji, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 1998.
 13. Kotarbiński T., Żyć zacnie, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
 14. Luttwak E., Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 15. Martin H. P, Schumann M., Pułapka globalizacji, wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 16. Przemówienie Havla V. z okazji Nowego 2000 Roku, Prezydenta Republiki Czeskiej [w:] "Gazeta Wyborcza", z dn. 8-9.01.2001.
 17. Rifkin J., Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 18. Rorty R., Obiektywność, relatywizm, prawda, wyd. Aletheia, Warszawa 1999.
 19. Scruton R., Tyrania większości, [w:] The Spectator (z dnia 18.05.2002), przedruk w: "Forum", z dn. 8.07-14.07.2002.
 20. Schaff A., Próba podsumowania, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 21. Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 1999.
 22. Toffler A., Przyszłość już nadeszła, [w:] "Polityka", z dn. 8.01.2000.
 23. Thurow L. C, Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 24. Wywiad Sorosa G. dla "The New York Review of Books", nr 14 ze stycznia 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu