BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpunar Magdalena (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie)
Tytuł
Czy możliwa jest sprawiedliwość społeczna?
Is There Possible Social Justice?
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 47-56, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość społeczna, Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Zamożność społeczeństwa, Merytokracja
Social justice, Social inequality, Social-economics inequality, Society affluence, Meritocracy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono trzy podstawowe typy ideologii nierówności. Pierwszymi z nich są ideologie elitarystycznem według których istnieją grupy, które sama natura umieszcza na wyższych od innych pozycjach. Drugi rodzaj to ideologie egalitarne, głoszące w skrajnym przypadku, iż wszyscy powinni mieć zapewnione identyczne warunki życia. Trzecim typem są ideologie merytokratyczne, głoszące że nierówności są efektem pewnych zasług.

This article does not aspire to whole explication problem social inequality sensu largo, is rather test answer to the question imposed by the author in the title of this essay. The article begins by test describe definiens justice. There is present plural ideologies, which take into consideration problem social inequalities. The author in her essay does not limitation to only inequalities deduction, she reach for sociological theory. She presents universal desirible social goods which implicated inequalities, she analyzing situations which born feeling of inequality. Reflections about inequalities bring nearer depryvation idea and claiming stature. The article is not only theoretical, the author make use empirical research and statistic date, which ought to show that polish transformation bring feeling of dissatisfaction, wrong - inequalities particulate are in scale town - country, centre - periphery and between individual regions. The author presents possible ways just goods partition but she claims that, they are only appearancely just. She takes problem realization equal chance access to education among country children. The article considering others inequalities - gender. The article finishing statement, that justice goods partition is impossible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Derczyński W., Postrzeganie bogactwa i ludzi bogatych, Serwis Informacyjny CBOS 1997, nr 3.
 2. Falkowska M., Społeczna definicja biedy, jej zasięg i przyczyny, Serwis Informacyjny CBOS 1997, nr 3.
 3. Golinowska S., Dostęp do edukacji, "Polityka społeczna", 1999, nr 3 marzec.
 4. Górnik M., Dynamika roszczeń i doświadczenia niesprawiedliwości wśród chorych somatycznie, Wyd. UŚL, Katowice 1994.
 5. Malikowski M., Przestrzeń jako wymiar struktury społecznej i społecznych nierówności, "Studia Socjologiczne", 1994 nr 1.
 6. Ostrowski L., Kryzys oświaty i kształcenia młodzieży wiejskiej?, "Polityka społeczna", 1997, nr 4 kwiecień.
 7. Ostrowski L., Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, "Polityka społeczna", 1998, nr 1 styczeń.
 8. Pietras M., Kunachowicz Z., Ewaluacja sprawiedliwości: jej przebieg i uwarunkowania [w:] Sprawiedliwość i zaufanie interpersonalne w świetle współczesnych teorii i badań, red. Wosińska W., Ratajczak Z., Wyd. UŚL, Katowice 1988.
 9. Pietras M., Sprawiedliwość podziału dóbr, których jest mało, [w:] Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej, red. M. Pietras Wyd. UŚL, Katowice 1994.
 10. Ratajczak Z., Wosińska W, O związkach zaufania z niesprawiedliwością, [w:] Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka, Wyd. UŚL, Katowice 1990.
 11. Sowińska A., Poczucie krzywdy jako konsekwencja postrzeganej niesprawiedliwości, "Polityka społeczna", 1998, nr 4 kwiecień.
 12. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, 2002.
 13. Sztumski J., Dylematy sprawiedliwego podziału, "Polityka społeczna" nr 5-6 maj-czerwiec 1996.
 14. Wosińska W., Niesprawiedliwość w stosunkach interpersonalnych, Wyd. UŚL, Katowice 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu