BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konsekwencje zmiany relacji pracownik-organizacja : Zarys problematyki
The Consequences of Change in the Relations Between Employees and Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 218, s. 105-111, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kompetencje kluczowe, Elastyczność zatrudnienia
Competences, Core competencies, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne metody organizacji i zarządzania zakładają konieczność istotnej ingerencji w strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule za najbardziej symptomatyczne zmiany wynikające z tych tendencji uznano koncentrację na kluczowych kompetencjach pracowników, wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz wirtualizację pracy. Zmiany te powodują, iż tradycyjnie budowana i podtrzymywana więź pracownika i organizacji zdezaktualizowała się, a jej nowa formuła nie do końca została jeszcze wypracowana. Określenie najbardziej newralgicznych obszarów kształtowania tych relacji pozwoli na odkrycie szans i zrozumienie zagrożeń z nią związanych, a w konsekwencji na bardziej efektywne i skuteczne projektowanie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Contemporary methods of management force changes in the structure and functioning of organizations. It seems that the most important signs of above changes are: focusing on the key competence, work flexibility and work in a virtual group. This new job's environment creates a new kind of relation between employees and organizations. For practice and scientist it is important to understand what it really means, what the consequences of this behaviour are and how it influences the process of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz J., Praca zawodowa problemem życia rodzinnego, [w:] B. Pietrulewicz (red.), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, Zakład Poligrafii Eurodruk, Zielona Góra 2005.
  2. Bańka A., Wołowska A., Geneza i rozwój pojęcia przywiązania, [w:] M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
  3. Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  4. Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
  5. Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  6. Czekaj J., Lisiński M., Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
  7. Hislop D., Axtell C., Daniels K., The challenge of remote working, [w:] S. Susan, C.L. Cooper (red.), Personnel Psychology, Oxford University Press, New York 2008.
  8. Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E., Gracze klasy A czy stanowiska klasy A. Nowe strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, "Harvard Business Review Polska" 2006, 11.
  9. Strykowska M., Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej, [w:] M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu