BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machel Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Nierówności społeczne w zakładach penitencjarnych
A Social Inequality in the Prison
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 77-89, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Więziennictwo, System penitencjarny, Sprawiedliwość
Social inequality, Prison system, Penitentiary system, Justice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na gruncie penitencjarnym poczucie nierówności ma dwa wymiary: pierwszy oznacza nierówne traktowanie przez sąd skazujący, natomiast drugi wskazuje na nierówne, odmienne traktowanie skazanych przez administrację więzienną. W niniejszym artykule scharakteryzowano politykę tymczasowego aresztowania oraz przedstawiono kierunki myślenia skazanego dotyczące sprawiedliwego, bądź niesprawiedliwego wyroku. Omówiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród personelu więziennego, dotyczących kwestii postrzegania przez nich równości obywateli.

A Social Inequality regards to polish inquest arrests and polish prison. These institutions belong to administration of justice. The administration of justice should be fair, ethical, objective and just in their decisions. Unfortunately very often it seems that it is not true, especially among prison environment, between prison staff, arrested people, prisoners. Main reason why the inequality appears is capitalism which stand up after 1990. Nowadays people arrested may leave prison on bail. But this possibility is usually "reserved" for rich ones, who dispose proper sum, doesn't matter the money come from. People who don't dispose money can't be set free. It makes such an inequality in society. Besides it injures quality among people to law. It injures also the aims, for which arrest exists. One reason for which people feel inequality are different sentences in the same committed crimes. They compare their sentences themselves. It induce many negative consequences in resocialization, such as: sense of quality, thought that they are punish exact in the same crime. During the conference, which takes place in Opole 2001, disclosed information that in some juridical district the prisoners are easier paroling than other. The fact is, that juridical apparatus practices not the same rule in other district. To the effect of these practices was not taking account of prison's staff opinion by applying the court for parole. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cambi M., The Prison Experince, Tokyo 1989.
 2. Harembtam A., Prison Personel - Working Conditions, Stress and Health, E Study of 2000 Prison Emplayees in Sweden, Karolińska Institute, Stockholm 1989.
 3. Knap W., Analiza tymczasowo aresztowanych i skazanych wywodzących się ze struktur przestępczości zorganizowanej, niepublikowany maszynopis.
 4. Kowalski W., Osadzeni sprawiający trudności wychowawcze, wywodzący się ze środowiska przestępczości zorganizowanej, [w:] S. Redo, B. Hołyst (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Wyd. CZSW, COSSW, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996.
 5. Machel H., Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej, [w:] Urban B. (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 6. Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu penitencjarnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 7. Makalec J., Z problematyki celów kary pozbawienia wolności, [w:] Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Zeszyt 3, Materiały, Węzłowe problemy więziennictwa, Warszawa 1999.
 8. Mały słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1969.
 9. Nawój J., Syndrom wypalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennych, [w:] J. Szatański (red.), Wina - Kara - Nadzieja - Przemiana, Wyd. UL, CZSW, COSSW, Warszawa-Łódź-Kalisz 1999.
 10. Petruk E., Zarządzanie jednostką penitencjarną - implikacje dla stosunków międzyludzkich i satysfakcji z wykonywanej pracy, [w:] W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, Poznań-Kalisz-Warszawa 1999.
 11. Schmidt D., Systemowe i organizacyjne wyznaczniki funkcjonowania oraz efektywności wypełniania zadań służbowych przez funkcjonariuszy służby więziennej, [w:] W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, Poznań-Kalisz-Warszawa 1999.
 12. Szarzkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wyd. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.
 13. Szczepański W., Drugi paragraf, "Forum Penitencjarne" 4, 1999.
 14. Szymanowska A., Więźniowe i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych, Wyd. Patronat i CZSW, Warszawa 1998.
 15. Zawada E., Informacja o stanie bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych w roku 1998, maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu