BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczuk Eugeniusz (Uniwersytet Rzeszowski), Rosik Bronisław Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Narkomania jako przejaw marginalizacji społecznej
Drug Abuse as Manifestation of Social Marginalization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 91-105, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Narkomania, Narkotyki, Uzależnienie, Wykluczenie społeczne
Drug addiction, Drugs, Addiction, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego opracowania będzie przedstawienie problematyki narkomanii w aspekcie procesu marginalizacji społecznej, a także przedstawienie procesu marginalizacji w stosunku do najbliższych, grupy społecznej i społeczeństwa, a także ewolucji odrzucania jednostki przez te trzy instytucje. (fragment tekstu)

The aim of paper is presenting the problem of social marginalization because of being a drug user. The marginalization results from the lack of reaction of the local governments towards the case of drug abuse or their actions are not effective enough with no belief in success. The marginalization is also influened by no reaction of the state towards drug abuse, which leads to the growth of the drug abuse phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AIDS. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej, pod red. A. Grajcarek, Wyd. Ad Vocem, Warszawa 1997.
 2. Czapów C, Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978.
 3. Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart, Warszawa 1996.
 4. Frieske K., Marginalność społeczna, Polityka Społeczna nr 11-12 z 1999 roku.
 5. Grotowka-Leder J., Długość trwania w biedzie a procesy marginalizacji, Polityka Społeczna nr 11-12 z 1999 roku.
 6. Jankowski K., Mój Sambhala, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1978.
 7. Kompendium wiedzy o profilaktyce, T. II, Biuro ds. Narkomanii, Warszawa 1997.
 8. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 9. Moczuk E., Rosik B. P, Społeczność lokalna wobec ośrodków leczenia narkomanów w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Polityka Społeczna nr 8 z 2000 roku.
 10. Moczuk E., Zapobieganie problemom patologii społecznej przez samorząd terytorialny, s. 219-225, [w:] Czy patologie społeczne..., pod red. E. Moczuka, Wyd. UR, Rzeszów 2002.
 11. Popławski R., Marginalność społeczna i wychowanie, Polityka Społeczna nr 11-12 z 1999 roku.
 12. Pstąg D., Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Wyd. WSP, Rzeszów 2000.
 13. Rosik B. P., Wybór należy do Ciebie, Wyd. Karan, Warszawa 1999.
 14. Stankowski A., Narkomania - Narkotyki - Narkomani, Wyd. UŚ, Katowice 1988.
 15. Thille Z., Zgirski L., Toksykomanie. Zagadnienia kliniczne, PZWL, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu