BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa
The impact of the strategic leadership on survival and development of an organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 88-95, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przywództwo, Rozwój przedsiębiorstwa
Leadership, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu, jaki może wywierać przywództwo strategiczne na możliwości rozwoju organizacji. W artykule przedstawiono istotę przywództwa strategicznego z uwzględnieniem różnic między przywództwem a przywództwem strategicznym. Zostały zaprezentowane cztery typy przywództwa strategicznego: innowator autokratyczny, strażnik status quo, innowator partycypacyjny oraz menedżer procesów, które przez kreowanie i zmienianie sześciu strategicznych sił (kultury, struktury, strategii, technologii, przywództwa i otoczenia) wpływają na możliwości rozwojowe danego przedsiębiorstwa. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the impact of strategic leadership on opportunities of organizations growth. There is presented the essence of strategic leadership including the differences between micro and strategic leadership. There are also presented four strategic leadership types: high-control innovator, status quo guardian, participative innovator, process manager which create and change six strategic forces (culture, structure, strategy, technology, leadership, and environment). The article is based on the literature study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elenkov D.S., Judge W., Wright P., Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26.
  2. Hambrick D., Pettigrew A., Upper echelons: Donald Hambrick on executives and strategy, "Academy of Management Review" 2001, vol. 15, no 3.
  3. Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej, AE, Wrocław 2007.
  4. Kraśnicka T. (red.), Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych, AE, Katowice 2010.
  5. Nahavandi A., The Art and Science of Leadership, 5th ed., Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey 2009.
  6. Polowczyk J., Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu