BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw: przegląd poruszanych w literaturze zagadnień w kontekście kierunków dalszych badań
Enterprises' Growth Barriers: Literature Review and Future Research Directions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 55-63, bibliogr. 39 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój, Cykl życia
Enterprise growth, Development, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka dotycząca rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw jest szeroka i wielowątkowa. Mimo iż jest dość często podejmowana w literaturze i w badaniach, istniejący stan wiedzy jest niepełny. Ze względu na jej wagę dla praktyki zarządzania konieczne są dalsze próby weryfikacji i doskonalenia istniejących teorii oraz uzupełniania luk w istniejącym stanie wiedzy. Celem artykułu jest dokonanie krótkiego przeglądu wątków poruszanych w literaturze związanej ze wzrostem i rozwojem oraz ogólne wskazanie potencjalnych kierunków dalszych badań. Autor uwzględnił najważniejsze, jego zdaniem, poruszane aspekty, zdając sobie sprawę, iż dokonany przegląd nie stanowi katalogu zamkniętego. (abstrakt oryginalny)

The literature of organizational growth is broad and multidimensional. Although the problem is getting more and more popular in literature and research, there is a need to take further studies that would develop existing theories. The aim of this article is to present a brief literature review and possible areas for future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achtenhagen L., Naldi L., Melin L., Business Growth - Do Practitioners and Scholars Really Talk About the Same Thing?, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, 2010.
 2. Aluchna M., Mechanizmy nadzorcze wykorzystywane w polskich spółkach akcyjnych, Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 3. Benner M., Tushman M., Exploitation, exploration and process management: the productivity, "Academy of Management Review" 2003, no 28.
 4. Bratnicki M., Jedna logika kryzysu i dwa oblicza efektywności w świetle zrównoważonego rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 4.
 5. Bratnicki M., Kulikowska M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i w średniej firmie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49, UE, Wrocław 2009.
 6. Churchill C.N., Lewis W.L., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review" 1983.
 7. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L., Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business, 2005.
 8. Farjoun M., Beyond dualism: stability and change as a duality, "Academy of Management Review" 2010, vol. 35, no 2.
 9. Garlin D., Roberto M., Zmiana poprzez perswazję, Przywództwo w okresie zmian, Helion, Gliwice 2007.
 10. Gladwell M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown, Boston 2000.
 11. Goold M., The growth imperative, "Long Range Planning" 1999, vol. 32.
 12. Gościński W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 13. Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July-August 1972.
 14. Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", May-June 1988.
 15. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1994.
 16. Hanks S.H., Chandler G.N., Patterns of functional specialization in emerging high tech, "Journal of Small Business Management" 1994, vol. 32.
 17. Kazanjian R.K., Relation of dominant problems to stages of growth in technology based new ventures, "Academy of Management Journal" 1988, no 31(2).
 18. Kurczewska A., Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, red. G. Maniak, materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 19. Leitch C., Hill F., Neergaard H., Entrepreneurial and Business Growth and the Quest for a Comprehensive Theory: Tilting at Windmills? Entrepreneurship Theory and Practice, Special Issue: Entrepreneurial and Business Growth 2010, Volume 34, Issue 2.
 20. Lichtarski J., Ewolucja stylu kierowania w organizacji, Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nr 88, Poznań 2007.
 21. McKelvie A., Wiklund J., Advancing firm growth research: a focus on growth mode instead of growth rate, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, 2010.
 22. Mellahi K., Wilkinson A., Organizational failure: A critique of recent research and a proposed integrative framework, "International Journal of Management Reviews" 2004, vol. 5/6.
 23. Miller D., Friesen H., A longitudinal study of the corporate life cycle, "Management Science" 1984, no 30(10).
 24. Obłój K., Zarządzanie. Ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1986.
 25. Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learnig, "International Journal of Management Reviews" 2007.
 26. Quinn R., Cameron K., Organizational life-cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence, "Management Science" 1983, vol. 29.
 27. Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 28. Rutherford M., Buller F., Mcmullen P., Human resource management problems over the life-cycle of small to medium-sized firms, "Human Resource Management" 2003, no 42.
 29. Shimizu K., Hitt M., Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions, "Academy of Management Executive" 2004, vol. 18, no 4.
 30. Skalik J., Sukces w zarządzaniu zagrożonymi organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Gdańsk 2009.
 31. Skalik J., Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1054, AE, Wrocław 2004.
 32. Steinmetz L., Critical stages of small business growth, "Business Horizons", February 1969, vol. 12, Issue 1.
 33. Strużyna J., Majowska M., Ingram T., Sukces organizacji z perspektywy teorii ewolucji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Gdańsk 2009.
 34. Sudoł T., Kreatywność jako podstawowa cecha zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, AE, Wrocław 2005.
 35. Ściborek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 36. Tushman L., Winning through innovation, "Strategy Leadership" 1997, no 25.
 37. Uotila J., Maula M., Keil T., Zahra S., Exploration, exploitation, and financial performance: Analysis of S&P 500 corporations, "Strategic Management Journal" 2009, vol. 30.
 38. Walter D., Tobias A., Hasan H., Self-organization, evolutionary and revolutionary change in organizations, "Strategic Change" 2005, vol. 14, Issue 7.
 39. Zelek A., Kryzys przedsiębiorstwa - punkt zwrotny w strategii rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, AE, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu