BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wykorzystanie innowacji jako szansy rozwoju przedsiębiorstwa : Studium przypadku
Exploiting Innovativeness as a Chance of Enterprise Development. Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rozwój, Rozwój przedsiębiorstwa, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Development, Enterprise development, Innovations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi próbę odsłonięcia znaczenia innowacji w rozwoju małego przedsiębiorstwa. Badanie ma charakter analizy przypadku. Przy doborze przedsiębiorstwa kierowano się poziomem efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji znajdującym odzwierciedlenie w przewadze konkurencyjnej. Ostatecznie podmiotem badań zostało małe przedsiębiorstwo produkcyjne zarejestrowane w regionie świętokrzyskim. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to expose the importance of innovations for small enterprise development. The research is a case study. When selecting companies, the level of effectiveness of organization functioning and development, reflected in competitive advantage, has been taken into consideration. Finally, a small manufacturing company registered in Świętokrzyskie region has been selected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R.H., Brigham K., Markman G.D., Entrepreneurial Management as Strategy, [w:] Entrepreneurship as Strategy. Competing on the Entrepreneurial Edge, G.D. Meyer, K.A. Heppard (red.), Sage, Thousand Oaks, London-New Delhi 2000, za: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49, UE, Wrocław 2004.
 2. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 3. Birkinshaw J., Reinventing Management. Smaler Choices for Getting Work Done, Jossey-Bass/Wiley, San Francisco 2010, za: J. Skalik (red.), Odnowa warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstwa - czego nauczył nas kryzys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 128, UE, Wrocław 2010.
 4. Bratnicki M., Bratnicka K., Strategiczny wybór oparty na twórczości, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, E. Urbanowska-Sojkin (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 169, UE, Poznań 2011.
 5. Bratnicki M., Kulikowska M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, J. Skalik (red.), UE, Wrocław 2009.
 6. Bratnicki M., Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach, [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, J.D. Antoszkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
 7. Bratnicki M., W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczości. Perspektywa przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, R. Krupski (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 8. Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, AE, Katowice 2008.
 9. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, AE, Kraków 2003.
 10. Kuratko D.F., Hodgetts R.M., Entrepreneurship. Theory, Process, Practice, Thomson/South Western, Mason 2007, za: M. Bratnicki, Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach, [w:] J.D. Antoszkiewicz (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
 11. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
 12. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 13. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Morawiecki M., Uwolnić przedsiębiorczość, "Rzeczpospolita" 2011, nr 147.
 15. Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku, "Contemporary Management Quarterly" 2011, nr 1 - w druku.
 16. Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 17. Strużyna J., Znaczenie rutyny dla innowacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 18. Sus-Juchnowska A., Ryzyko innowacji produktowych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, J. Skalik (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 19. Skat-Rødam, Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Stevenson H., Jarillo J., A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, "Strategic 188 Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz Management Journal" 1990, vol. 11, no 4.
 21. Zahra S., Covin J.G., Contextual influences on the corporate entrepreneurship - performance relationship, "Journal of Business Venturing" 1995, vol. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu