BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mechanizmy rozwoju i wzrostu z perspektywy ujęcia zasobowego
Mechanisms of Growth and Development from the Resource Based View Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 172-178, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podejście zasobowe w zarządzaniu, Zarządzanie przez wartość, Rozwój, Zarządzanie strategiczne
Resource approach in management, Management by value, Development, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie mechanizmów rozwoju charakterystycznych dla zasobowego podejścia do zarządzania. Podstawą do sformułowania opinii o takich mechanizmach jest analiza podstawowych założeń ujęcia zasobowego i założeń koncepcji zarządzania wartością rozwijaną w nauce o finansach. Z przedstawionej analizy wynika, że istotą rozwoju z obu punktów widzenia jest koncentrowanie się na działalności podstawowej (zdolnościach do jej realizacji), przy czym sam rozwój zdolności może odbywać się albo przez rozwój (doskonalenie) zasobów wewnętrznych, albo przez sieciowe poszukiwanie dostępu do istotnie ważnych zasobów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to identify mechanisms for the development and growth from Resource Base View perspective. The opinion about such mechanisms is formulated on the basis of the assumptions of RBV concepts and assumptions of the VBM (finance concepts) The analysis shows that the essence of development, from both points of view is to focus on core activities, but the capabilities (specific of RBV) can develop through the improvement of internal resources or by seeking the access to the network where we can find important intangible resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, no 1.
 2. Makadok R., Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, no 5.
 3. Montgomery C., Wernerfelt B., Diversification, ricardian rents, and Tobin's q, "The Rand Journal of Economics" 1988, vol. 19, no 4.
 4. Pluta W., Strategie finansowe, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, AE, Wrocław 2007.
 5. Pniewski K., Bartoszewicz B., Kreowanie wartości jako cel nadrzędny, [w:] Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski i B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 6. Priem R., Butler J., Tautology in the resource-based view and the implications of externally determined resource value: further comments, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, no 1.
 7. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 8. Szablewski A., Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, red A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 9. Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, no 2.
 10. Wernerfelt B., The resource-based view of the firm: ten years after, "Strategic Management Journal" 1995, vol. 16, no 3.
 11. Zaheer A., Bell G., Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, no 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu