BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zaangażowanie pracowników jako sposób na rozwój przedsiębiorstw
Commitment of Employees as a Way to Business Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 141-146, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Rozwój, Rozwój przedsiębiorstwa, Zaangażowanie pracowników
Learning organisations, Development, Enterprise development, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zaangażowania pracowników jako czynnika, który jest niezbędny przy przekształcaniu firmy w organizację uczącą się, zdolną do rozwoju i wzrostu. W artykule przedstawiono istotę organizacji uczącej się jako formy będącej odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu podmiotów. Omówiono kwestie zaangażowania pracowników jako istotnego warunku rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the involvement of employees as a factor which is necessary for transforming the company in a learning organization, capable of growth and development. The article presents the essence of a learning organization as a form that responds to changes in the environment entities. Employees' involvement, as an essential condition for growth, is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1997.
 2. Hewitt A., Zaangażowanie pracowników a rozwój firmy, http://www.twojeinnowacje.pl/zaangazowanie-pracownikow-a-rozwoj-firmy.
 3. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 4. Mroczek M., Radość i sprawiedliwość. Debata o inwestowaniu w talenty i o psychologicznych aspektach motywowania, "Personel i Zarządzanie", styczeń 2007.
 5. Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2008.
 6. Rokita J., Organizacja ucząca się, AE, Katowice 2003.
 7. Rostek R., Sposób na przewagę, czyli metody i narzędzia budowania zaangażowania pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 9, wrzesień 2006.
 8. Sajkiewicz A. (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
 9. Senge P., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 10. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 11. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zaangazowanie-pracownikow-a-poprawa-wynikow-biznesowych- 2261840.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu