BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile)
Tytuł
Wpływ talentów na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa
The Influence of Talents on the Developmental Potential of a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 96-102, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie talentami
Potential of enterprise, Enterprise development, Talent management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie poziomu świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby implementacji zarządzania talentami w organizacjach działających we współczesnym otoczeniu. Postawiono tezę, iż zarządzanie talentami będzie dominowało w ciągu kolejnych lat jako czynnik determinujący rozwój organizacji przez wzrost jej wskaźników. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że zarządzanie talentami może stać się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zgodnie z ich strategią, jeśli tylko menedżerowie zrozumieją istotę oraz docenią korzyści tego niematerialnego uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this report is an introduction of managerial awareness level concerning the need of implementation of talents' management in organizations acting nowadays. A thesis is proposed that talents' management will dominate within the next years as a factor determining organization development by the increase of its rates. The analysis of literature points that talents' management can be an important element in building competitive advantage according to its strategy, if managers understand its role and appreciate values of this intangible condition of company development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berłowski P., Czy rzucać na głęboką wodę, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 9.
 2. Bersin J., TalentWatch: Global Growth Creates a New War for Talent, listopad 2010, http://marketing. bersin.com/rs/bersin/images/030211_TW_Q1'2011.pdf.
 3. Buchelt B., Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, [w:] A. Pocztowski, Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 4. Davis T., Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 5. Deloitte - Doradztwo Human Capital, grupa, Transformacja funkcji kadrowej - Tworzenie wartości dla klienta 2008, http://doradztwo-strategiczne.nf.pl/doradztwo-strategiczne/firma/DGA+Human+ Capital+Management.
 6. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska, Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 7. Manpower Inc., World of Work Trends, styczeń 2010, http://www.faqs.org/sec-filings/100219/MANPOWER- INC.
 8. Manpower, Niedobór talentów na rynku pracy 2008 r., Warszawa, http://www.rynekpracy.pl/pliki/ pdf/12.pdf.
 9. Manpower, Strategia zatrudnienia 2010, http://www.hrnews.pl/reports/Badanie_Strategie_zatrudnienia_ Globalne_wyniki_2010.pdf.
 10. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Mercuri Urval, The HR Business through the eyes of the HR Pro-fessional - Poland 2009, http://www. egospodarka.pl/pliki/HR-trends-and-priorities-Polish-market-2009.pdf.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 13. The Conference Board, Anuual Report Talent Management, 2006, http://www.conference-board.org/ pdf_free/AnnualReport2006.pdf.
 14. Woźniakowski A., Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, [w:] S. Borkowska, Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu