BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziewulak Dobromir (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii
Access to Textbooks for Blind and Partially Sighted Children in Poland, Sweden and the UK
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 8 (75), 8 s.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Kształcenie niepełnosprawnych, Metody nauczania, Polityka oświatowa
Disabled people, Education for disabled people, Teaching method, Education policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Szwecja, Wielka Brytania
Poland, Sweden, United Kingdom
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia zagadnienia dostępu do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Prezentację tego tematu uzupełniono o analizę związaną z problematyką zarządzania oświatą. Krótko scharakteryzowano programy nauczania i tendencje w kształceniu uczniów z dysfunkcjami. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to present the problem of access to textbooks for blind and partially sighted children in Poland, Sweden and the UK. The presentation of this topic is supplemented by an analysis of issues related to education management. The article also contains a brief overview of curricula and trends in the education of students with impairments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Osiecka-Chojnacka, Informacja na temat liczby dzieci niedowidzących i niewidomych w systemie edukacyjnym w Polsce oraz zapewnienia im w praktyce dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych, BAS-WASGiPU-74/11.
  2. D. Dziewulak, Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej, "Analizy BAS" 2010, nr 9(34), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A4F8763AAD6E8E70C12576EE0029DFE9/$ file/Analiza_%20BAS_2009_34.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu