BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Dowody w postępowaniu podatkowym
Evidence in Tax Procedure in Poland
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 6 (73), 12 s.
Słowa kluczowe
Podatki, Oszustwa podatkowe, Prawo podatkowe, Kontrola podatkowa
Taxes, Tax fraud, Tax regulations, Tax audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie środków dowodowych w postępowaniu w sprawach zobowiązań podatkowych, regulowanym przepisami Ordynacji podatkowej. Ustawodawca polski nie podaje definicji dowodu, wskazując jedynie, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być księgi podatkowe, deklaracje, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, materiały zgromadzone w toku postępowania karnego, bądź postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Ich omówienie zostało poprzedzone ogólną charakterystyką dowodów. (abstrakt oryginalny)

This article looks at the role of evidence in tax proceedings under the Polish Taxation Act. It begins with a general overview of the evidence taken in the tax procedure. Next, the author examines major forms of evidence such as tax books, income statements, witness statements, expert testimonies, inspection and tax audit reports, and documents obtained during other forms of legal proceedings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, wyd. IV, Warszawa 1970.
  2. P. Pietrasz [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnerowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 665.
  3. H. Dzwonkowski, Z. Zgierski [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 811.
  4. B. Adamiak w B. Adamiak, J. Borkowski, KPA. Komentarz, CH. Beck, Warszawa 1996, art. 82 Nb 2.
  5. W. Berutowicz: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, s. 145.
  6. J. Kulicki, Kontrola skarbowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu